Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:14
 • Přidat do zpěvníku

Čarodějnice z Amesbury

Asonance

 • DmiCDmiFCDmiFCDmiAmiBAmiCBDmi
  P1:
  xx---xx xxxx 
  xx---xx xxxx 
  xx---xx xx xxxx 
  xx xxxx x--x xxx-
 • DmiCDmiFCDmiFCDmiAmiBAmiBCDmi
  S1:
  Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury, 
  s jasnýma očima a řečmi pánům navzdory. 
  Sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná 
  a že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má. 
 • DmiCDmiFCDmiFCDmiAmiBAmiBCDmi
  S2:
  Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil 
  a pověrčivý lid se na pastora obrátil, 
  že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí 
  a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví. 
 • DmiCDmiFCDmiFCDmiAmiBAmiBCDmi
  S3:
  Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali 
  a když ji vedli městem, všichni kolem volali, 
  už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš, 
  teď na své cestě poslední do pekla poletíš. 
 • DmiCDmiFCDmiFCDmiAmiBAmiBCDmi
  S4:
  Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění, 
  ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění 
  a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou, 
  sedlákům krávy zabíjí tou mocí čarovnou. 
 • DmiCDmiFCDmiFCDmiAmiBAmiBCG
  S5:
  Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná, 
  v noci se v černou kočku mění dívka líbezná. 
  Je třeba jednou pro vždy ukončit ďábelské řádění, 
  a všichni křičeli jak posedlí, na šibenici s ní. 
 • DmiCDmiFCDmiFCDmiAmiBAmiBCDmi
  S6:
  Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy, 
  pak z tribunálu povstal starý soudce vážený. 
  Je přece v knize psáno, nenecháš čarodějnici žít 
  a před ďáblovým učením budeš se na pozoru mít. 
 • DmiCDmiFCDmiFCDmiAmiBAmiBCG
  S7:
  Zuzana stála, krásná s hlavou hrdě vztyčenou 
  a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou, 
  pohrdám vámi, neznáte nic, nežli samou lež a klam, 
  pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám. 
 • DmiCDmiFCDmiFCDmiAmiBAmiBCDmi
  S8:
  Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici 
  a všude kolem ní se sběhly davy běsnící. 
  A ona stála bezbranná, však s hlavou vztyčenou, 
  zemřela tiše, samotná pod letní oblohou. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus