Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:18
 • Přidat do zpěvníku

Pojď, můj milý

Hradišťan, Jiří Pavlica

 • DEmiD/FGD/FEmiA
  P1:
  x---x---x---x 
  x---x---x---x 
  x---x---x---x 
  x---x---x---x
 • DD/CHmiD/AGADFmiHmiADEmiD/FGD/FEmiADD/CHmiD/AGADFmiHmiA
  R1:
  ONA: Pojď, můj milý  
  Vyjdeme na pole 
  A přenocujem v keřích  
  Časně z rána půjdeme do vinic 
  Pohlédneme, zda pučí vinná réva 
  Zda její květ, květ se rozvil 
  x-x 
  Pojď, můj milý  
  Vyjdeme na pole 
  A přenocujem v keřích
 • DEmiD/FGD/FEmiDEmiD/FGD/FEmiAA
  S1:
  ON: Jsi kvítek, kvítek šáronský 
  Jsi lilie mezi trním 
  Jsi lilie nejkrásnější 
  x-x 
  Dopřej mi zahlédnout tvoji něžnou tvář 
  Dovol mi hlas tvůj jenom, jenom slyšet 
  Jak lahodný je, jak půvabnou máš tvář 
  x-x
 • DD/CHmiD/AGADFmiHmiADEmiGD/FEmiAD/FDD/CHmiD/AGADFmiHmiA
  R2:
  ON: Pojď, má milá  
  Vyjdeme na pole 
  A přenocujem v keřích  
  ONA: Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské 
  Při gazelách a při polních laních 
  Neburcujte lásku, dokud nebude chtít sama 
  x-x 
  Pojď, můj milý  
  Vyjdeme na pole 
  A přenocujem v keřích
 • DEmiD/FGD/FEmiADEmiD/FGD/FEmiA
  S2:
  ON: Oči tvé jsou jako holubice 
  Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty 
  Ústa tvá jsou půvabu plná 
  x-x 
  Jak jsou krásné tvé nohy v opánkách 
  Křivky tvých boků jsou jak náhrdelníky 
  Knížecí dcero, dílo umělcových rukou 
  x-x
 • DD/CHmiD/AGADFmiHmiADEmiD/FGD/FEmiADD/CHmiD/AD
  R3:
  ONA: Pojď, můj milý  
  Vyjdeme na pole 
  A přenocujem v keřích  
  Tam tě zahrnu laskáním 
  Tam voní, voní jablíčka lásky 
  Schovala jsem je jen pro tebe 
  x-x 
  Pojď, můj milý
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus