Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:3
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku

Vínečko bílé

Jožka Černý, Lidová

 • DGA7DA7A7DD7E9Emi9
  P:
  xxxx xxxx xx-xx xxxx 
  x--xxx x-----xxx xxxx
 • DA7DGDDD7GA7DA7A7DEmi9E9
  S1:
  Vínečko bí--lé, si od mej mi-lej 
  a budu ťa pít, co budu žít, ví-ne--čko bí--lé.
 • DGA7DA7A7DD7E9Emi9
  M1:
  xxxx xxxx xx-xx xxxx 
  x--xxx x-----xxx xxxx
 • DA7DGDDGA7DA7A7DE9Emi9
  S2:
  Vínečko ru--dé, si od tej druhej 
  a budu ťa pít, co budu žít, ví-ne--čko ru--dé.
 • DGA7DA7A7DD7E9Emi9
  M2:
  xxxx xxxx xx-xx xxxx 
  x--xxx x-----xxx xxxx
 • DA7DA7DD7GA7DA7A7DDH7EmiA7DFmiGmaj7A7DE7E9Emi9
  S3:
  Vínečka o---bě, frajárky mo--je 
  a budu vás pít, co budu žít, ví-ne--čka o---bě. 
  A budu vás pít, co budu žít, ví-ne---čka o---bě. 
   
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus