Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:22
 • Přidat do zpěvníku
Pro znění v originální tónině zvolte tóninu E moll a hrajte s kapodastrem na 3. pražci (znějící tónina je G moll)

4 ráno

Slza

 • EmiEmi
  P1:
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x
 • EmiDsus4Gadd9CEmiDsus4Gadd9CH7H7H7/DH7/D
  S1:
  Telefon ve 4 ráno 
  Z mýho ne, rázem je ano 
  Zas 
  Jsem loutkou tvou  
  Chodíš sem jak do Tuzexu 
  Pro slov pár a trochu sexu 
  Když 
  Jinde zavřou
 • EmiDCH7
  B1:
  Víš, že tu jsem 
  Máš-li zlej den 
  Když líp je ti 
  Pryč odletíš
 • EmiDsus4Gadd9CEmiDsus4Gadd9CH7H7H7/DH7/D
  R1:
  Chtěl bych ti říct, že mám už dost 
  Že krom v srdci touhy mám i zlost 
  Strop je blíž 
  Než myslíš 
  Vím, že nezvládám říct ti ne 
  Však věř mi, že ten den nastane 
  Když to včas 
  Nezměníš
 • EmiDsus4Gadd9CH7H7/D
  R2:
  Aaa----aaa 
  Aaa----aaa 
  Když mě blíž 
  Nepustíš
 • EmiDsus4Gadd9CEmiGadd9CDsus4H7H7H7/DH7/D
  S2:
  Za nocí, říkáš mi lásko 
  Přesto vím, že jsem tu záskok 
  Jen 
  Než přijde den  
  Víš, že máš mě pevně v hrsti 
  Že ti zas všechno odpustím 
  Až 
  Vrátíš se sem
 • EmiDCH7
  B2:
  Já však chci víc 
  Než jenom být 
  Tvou náplastí 
  Co léčí splín
 • EmiDsus4Gadd9CEmiDsus4Gadd9CH7H7H7/DH7/D
  R1:
  Chtěl bych ti říct, že mám už dost 
  Že krom v srdci touhy mám i zlost 
  Strop je blíž 
  Než myslíš 
  Vím, že nezvládám říct ti ne 
  Však věř mi, že ten den nastane 
  Když to včas 
  Nezměníš
 • CDEmiDCH7H7
  R3:
  Aaa---aaa 
  Aaa---aaa 
  Aaa---aaa 
  Pouhou jen 
  Náhražkou 
  Nehodlám být
 • EmiCEmiDsus4Gadd9CDGH7H7H7/D
  R1:
  Chtěl bych ti říct, že mám už dost 
  Že krom v srdci touhy mám i zlost 
  Strop je blíž 
  Než myslíš 
  Vím, že nezvládám říct ti ne 
  Však věř mi, že ten den nastane 
  Když to včas 
  Nezměníš
 • EmiDsus4Gadd9CH7H7/D
  R2:
  Aaa----aaa 
  Aaa----aaa 
  Když mě blíž 
  Nepustíš
 • EmiDsus4Gadd9CNC
  R2:
  Aaa----aaa 
  Aaa----aaa 
  Když mě blíž 
  Nepustíš
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus