Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:6
 • Přidat do zpěvníku

Sbohem galánečko

Vlasta Redl, Fleret

 • GGDGDAmiGGDGDAmiDEmiHmiDGAmiEmiGDACCDCCD
  S1:
  Sbohem galánečko, já už musím jíti.  
  Sbohem galánečko, já už musím jíti.  
  Kyselé vínečko, kyselé víneč-ko 
  podalas mně k pi-tí. 
  Kyselé vínečko, kyselé víneč-ko 
  podalas mně k pi-tí. 
 • GGDGDAmiGGDGDAmiDEmiHmiDGAmiEmiDACCDCCDG
  S2:
  Sbohem galánečko, rozlučme sa v pánu. 
  Sbohem galánečko, rozlučme sa v pánu. 
  Kyselé vínečko, kyselé víneč-ko 
  podalas mně v džbá-nu. 
  Kyselé vínečko, kyselé víneč-ko 
  podalas mně v džbá-nu. 
 • GGDAmiGGGDAmiDEmiHmiDGAmiEmiCDDADCDCCDGG
  S3:
  Ač bylo kyselé, přeca sem sa o-pil. 
  Ač bylo kyselé, přeca sem sa o-pil.  
  Eště včil sa stydím, eště včil sa sty-dím, 
  co jsem všecko tro-pil. 
  Eště včil sa stydím, eště včil sa sty-dím, 
  co jsem všecko tro-pil.
 • DGDAmiGGDGDAmiDEmiHmiDGAmiEmiGACCCGCDDDG
  S4:
  Ale sa nehněvám, žes mňa ošidila. 
  Ale sa nehněvám, žes mňa ošidila. 
  To ta moja žízeň, to ta moja ží-zeň, 
  ta to zavi--ni--la.  
  To ta moja žízeň, to ta moja ží--zeň, 
  ta to zavi--ni--la.
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus