Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:10
 • Přidat do zpěvníku

Píseň ztracených

Citron

 • DmiADmiCadd9FCadd9FCadd9Ami
  S1:
  Roky jdou, v chybách pot své slzy roní. 
  Každý z nás má trápení, ten přišel o vše, 
  a ten druhý smutkem hlavu kloní. 
  V sobě ztracení a zklamaní-í. 
 • DmiADmiCFCFCAmi
  S2:
  Někdo zrazen právě svou lásku ztrácí, 
  další život svůj hořce promarní. 
  Nevěš hlavu svou, ty bouře občas se vrací, 
  pak přijde den, naše duše štěstím se naplní. 
 • DmiBDmiADmiBGmiAmiDmi
  R1:
  Nám zkroušeným zpívám  
  píseň ztracených, vzývám 
  zůstaň hrdě stát. 
  Máš nás a vše dobré se vrátí 
  zpátky k nám. 
 • DmiAmiDmiCFCFCAmi
  B:
  Tak se podívej, 
  kolem běsní svět, živly řádí. 
  Nás ztracených houfem přibývá, 
  nech beznaděj, 
  pozvedni hlavu svou k nám, 
  všichni spolu dojdem výš a dál, 
  vstříc výšinám. 
 • DmiBDmiADmiBGmiC
  R1:
  Nám zkroušeným zpívám  
  píseň ztracených, vzývám 
  zůstaň hrdě stát. 
  Máš nás a vše dobré se vrátí.
 • DmiADmiCFCFCAmi
  S3:
  Nám zlomeným, co čelí ústrkům, 
  nám zklamaným, co věří zázrakům, 
  nás trápí bolest a rány, vzdechy a šrámy, 
  nedohlédnem břehů v moři špíny 
  k našim dalším dnům. 
 • DmiDmiBAmiGmiDmiBA
  R2:
  Píseň ztracených k nám se často vrací, 
  píseň zkroušených se v slzách ztrácí, 
  nám všem zklamaným sílu dává, 
  otvírá náruč našim snům. 
 • DmiDmiBAmiGmiDmiBDmiAmiA
  R3:
  Píseň ztracených k nám se často vrací, 
  píseň zkroušených se v slzách ztrácí, 
  nám všem zklamaným sílu dává, 
  otvírá náruč dalším dnům. 
  Píseň nás ztracených. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus