Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:14
 • Přidat do zpěvníku
V originální tónině A moll lze hrát v refrénech druhý akord C až na třetí slabice slova "neumírá"

Země draků

Divokej Bill

 • EmiAmiFCG/HAmiEmiFCG/HAmi
  S1:
  Vše začalo v dávných dobách,  
  to ještě nebi vládli draci, 
  jejich moudro s magií spjatá, 
  dávala světu jasný řád. 
 • EmiG/HEmiFCG/HFCAmiF
  S2:
  Pak naše lidské pokolení 
  chtělo vládu nad tímhle vším, 
  strhla se bitva několikadenní, 
  přesto vítězů není. 
 • FCFCGFCFCGAmi
  R1:
  Víra v dobro neumírá, 
  světlo se skrývá v každém z nás, 
  i v malé bytosti je síla, 
  kterou temná strana nepozná. 
 • EmiG/HEmiAmiFCAmiFCG/HAmi
  S3:
  Do země temnota se vkrádá 
  a lid se spojil v jeden národ, 
  poslední hradby odolávaj, 
  nájezdům nepřátelských hord. 
 • EmiG/HAmiEmiCG/HFFFC
  S4:
  Ještě dřív, než vstane slunce ranní, 
  zahoří plamen naděje v srdcích, 
  to pětice vyvolených snad 
  prastarou dračí věštbu vypl-ní. 
 • FCFCGFCFCGAmi
  R1:
  Víra v dobro neumírá, 
  světlo se skrývá v každém z nás, 
  i v malé bytosti je síla, 
  kterou temná strana nepozná. 
 • FCFCGFCFCGAmi
  R1:
  Víra v dobro neumírá, 
  světlo se skrývá v každém z nás, 
  i v malé bytosti je síla, 
  kterou temná strana nepozná. 
 • FCFCGFCFCGAmi
  R1:
  Víra v dobro neumírá, 
  světlo se skrývá v každém z nás, 
  i v malé bytosti je síla, 
  kterou temná strana nepozná. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus