Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:7
 • Přidat do zpěvníku

Voda čo ma drží na vodou - jednoduchá verze (Z)

Filmová, Jožo Ráž

 • E
  P:
  xxxx
 • EAEEAEAGmiAEFmiHAHHEAHFmi
  S1:
  Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, 
  okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, 
  tak by som to zniesol, vždy znova a rád 
  k tvojim nohám dobré veci ako vodopád.  
 • EEEEAGmiAEFmiHAHAAHEFmiAHDmi
  S2:
  Keby som mal kráčať sám a zranený, 
  šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení.  
  Keby som ten prameň našiel náhodou, 
  bola by to voda, čo ma drží nad vodou. xxx-x
 • GmiCmiAEGmiCmiAHG
  B1:
  Môžeš zabudnúť, stačí, kým tu si, 
  iba ďalej buď, nič viac nemusíš.  
 • CmiEHGCmiHACmiEHCmiHAHGmiFmiGGGmiFmi
  R1:
  Chcem sa z teba napiť, šaty odhoď preč, 
  čo má byť, sa stane, tak cez moje dlane  
  ako čistý prameň teč.  
  Ak ťa ešte trápi smútok z rozchodov,  
  ono sa to poddá, ty si predsa voda, 
  čo ma drží nad vodou. 
 • EAEEAEAGmiAEFmiHHAHEFmiAH
  S4:
  Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, 
  okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, 
  tak by som to zniesol vždy, znova a rád 
  k tvojim nohám dobré veci ako vodopád. xxx- Ááá-ááá
 • CmiEHGCmiHACmiEHCmiHAGGmiFmiGGGmiFmiG
  R1:
  Chcem sa z teba napiť, šaty odhoď preč, 
  čo má byť, sa stane, tak cez moje dlane  
  ako čistý prameň teč.  
  Ak ťa ešte trápi smútok z rozchodov,  
  ono sa to poddá, ty si predsa voda, 
  čo ma drží nad vodou.
 • CmiEHGCmiHACmiEHCmiHAGCmiGmiFmiGGGmiFmi
  R1:
  Chcem sa z teba napiť, šaty odhoď preč, 
  čo má byť, sa stane, tak cez moje dlane  
  ako čistý prameň teč.  
  Ak ťa ešte trápi smútok z rozchodov,  
  ono sa to poddá, ty si predsa voda, 
  čo ma drží nad vodou.
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus