Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:6
 • Přidat do zpěvníku

Čerešne

Hana Hegerová

 • Cmi7CdimD7Gmi/DGmiCmiGmi/BGmi
  P1:
  x-----x-----x-----x x-----x-------x-----x 
  x-----x-----x-----x x-----x-------x-----x
 • GmiED7GmiGmiED7GmiBAmi7(b5)D7EFGmiBAmi7(b5)D7EFGmiCmi7Cmi7
  S1:
  Ako mladé dievča už je to za nami 
  Po stromoch som liezla s našimi chlapcami 
  A vždy keď na strome zlomili halúzku 
  Hádzali mi chlapci čerešne za blúzku 
  Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou 
  Odháňala som ich zelenou halúzkou
 • GmiED7GmiGmiED7GmiBAmi7(b5)D7EFGmiBAmi7(b5)D7EFGmiCmi7Cmi7
  S2:
  Ubránila som sa viac menej úspešne 
  Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne 
  Neverte mládencom, keď sa Vám zapáčia 
  Vyjedia vám všetky čerešne z koláča 
  Chlapci neublížia kým hľadia zo stromu 
  Keď zoskočia dolu, čakajte pohromu
 • GmiED7GmiGmiED7GmiBAmi7(b5)D7EFGmiBAmi7(b5)D7EFGmiCmi7Cmi7
  S3:
  Keď sa na vás chlapec zadíva uprene 
  Ako tie čerešne budete červené 
  Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúzky 
  Rýchlo vyberajte čerešne zpod blúzky 
  Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka 
  Nič vám nepomôže zelená halúzka
 • D7GmiGmiECmi7
  D1:
  ----x---x---x x---x---x---x
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus