Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:18
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku
Pro znění v originální tónině zvolte tóninu G dur a hrajte s kapodastrem na 3. pražci (znějící tónina je B♭ dur)

Modlitba za vodu

Hradišťan, Jiří Pavlica

 • DH7EmiCH7
  P1:
  x-x-x-x 
  x-x-x-x 
  x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x
 • DH7EmiCH7
  S1:
  Ubývá míst 
  Kam chodívala pro vodu 
  Má starodávná milá 
  Starodávná milá
 • AmiH7CH7
  B1:
  Kde laně tišily žízeň 
  Kde žila rosnička 
  A poutníci skláněli se nad hladinou 
  Aby se napili z dlaní
 • DH7EmiCH7
  S2:
  Ubývá míst 
  Kam chodívala pro vodu 
  Voda si na to vzpomíná 
  Voda je krásná, voda má, voda má, voda má
 • EmiDCH7EmiDCH7CAmiH7
  R1:
  Voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy 
  Voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy 
  Voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy 
  Voda má, voda má, voda má 
  Chraňte tu vodu 
  A nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd
 • EmiADGEmiADGF
  M1:
  x-x-x x-x-x 
  x-x-x x-x-x 
  x-x-x x-x-x 
  x-x-x x-x-x 
  x-x-x x-x-x
 • DH7EmiCH7
  S3:
  A přiveďte k té vodě koníčka 
  Přiveďte koně vraného jak tma 
  Voda je smutná, voda má, voda má
 • EmiDCH7EmiDCH7AmiH7CH7
  R2:
  Voda má, voda má, voda má rozcuchané vlasy 
  Voda má, voda má, voda má rozcuchané vlasy 
  Voda má, voda má, voda má rozcuchané vlasy 
  Voda má, voda má, voda má 
  A kdo se na samé dno potopí 
  Kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek
 • EmiADGEmiADGF
  M2:
  x-x-x x-x-x 
  x-x-x x-x-x 
  x-x-x x-x-x 
  x-x-x x-x-x 
  x-x-x x-x-x
 • DH7EmiCH7
  S4:
  Ubývá míst 
  Kam chodívala pro vodu 
  Voda je zarmoucená vdova 
  Voda má, voda má
 • EmiDCH7EmiDCH7AmiH7
  R3:
  Voda má, voda má popelem posypané vlasy 
  Voda má, voda má popelem posypané vlasy 
  Voda má, voda má popelem posypané vlasy 
  Voda má, voda má, voda má 
  Voda si na nás stýská
 • EmiEmiADGH7ADGFD
  R4:
  Voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy 
  Voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy 
  Voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy 
  Voda má, voda má, voda má 
  Voda má
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus