Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:16
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku

Na horách býva - jednoduchá verzia

Hrdza

 • AmiFAmiAmiFCAmiEmiFGAmiGD
  S1:
  Na horách bý-va  
  Ako tá hmla sivá  
  Bez strechy, bez plota ako tá sirota 
  Na horách bý-va
 • AmiGDAmiGC
  M1:
  x-----x-----x-----x x-----x-----x-----x
 • AmiGDAmiGCAmiGDAmiGCAmiEmiFGGAmiAmiEmiFGGAmiDD
  R1:
  Ej, voľnosť, voľnosť, sladký duše plameň 
  Miesto pokrievky privalil ma kameň 
  Tiská ma, tiská zhoreká doluká 
  To moje srdce na dvoje sa puká 
  To moje srdce na dvoje sa kála 
  Že túžby horia a vôľa zaháľa
 • AmiGDAmiGC
  M1:
  x-----x-----x-----x x-----x-----x-----x
 • AmiFAmiAmiFCAmiEmiFGAmiGD
  S2:
  Na horách bý-va  
  Dažďom sa umý-va  
  A vetrom sa češe, čas mu šaty nesie 
  Na horách bý-va
 • AmiGDAmiGC
  M1:
  x-----x-----x-----x x-----x-----x-----x
 • AmiGDAmiGCAmiGDAmiGCAmiEmiFGGAmiAmiEmiFGGAmiDD
  R1:
  Ej, voľnosť, voľnosť, sladký duše plameň 
  Miesto pokrievky privalil ma kameň 
  Tiská ma, tiská zhoreká doluká 
  To moje srdce na dvoje sa puká 
  To moje srdce na dvoje sa kála 
  Že túžby horia a vôľa zaháľa
 • AmiGDAmiGAmi
  D1:
  x-----x-----x-----x x-----x-----x-----x
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus