Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:13
 • Přidat do zpěvníku

Vlčí srdce - jednoduchá verze

Jelen

 • G
  P1:
  x-x-x-x x-x-x-x x-x-x-x x-x-x-x
 • GCGGCG
  S1:
  Sešli jsme z kopců do plání, stvoření lesa do měst vyhnaní 
  V duších vítr a listí spadaný 
  A každým rokem a každým dnem, každým krokem se vzdalujem 
  Svým kořenům i sobě navzájem
 • DDCGC
  B1:
  A někde v dálce slunce zapadá 
  Za obzor se sklání
 • GGGGEmiCEmiCEmiCEmiC
  R1:
  Máš vlčí srdce a hlavu psí 
  Holý ruce s trním zápasí 
  A celej svět ti říká, co se smí 
  Když máš vlčí srdce a hlavu psí
 • GDCCEmiG
  R2:
  x-x- O-o-o-o, o-o-o-oo 
  x-x- O-o-o-o, o-o-o-oo, o-o-oo 
  O-o-oo
 • GCG
  S2:
  A černý peří z křídel vran padá z nebe rovnou do varhan 
  A z kostelů zaznívá Otčenáš
 • DGDCC
  B2:
  A málokdo se zeptá, jak se máš 
  Když se z dálky domů vracíš
 • GGGGEmiCEmiCEmiCEmiC
  R1:
  Máš vlčí srdce a hlavu psí 
  Holý ruce s trním zápasí 
  A celej svět ti říká, co se smí 
  Když máš vlčí srdce a hlavu psí
 • GDCCEmiC
  R2:
  x-x- O-o-o-o, o-o-o-oo 
  x-x- O-o-o-o, o-o-o-oo, o-o-oo 
  O-o-oo
 • GGGGEmiCEmiCEmiCEmiC
  R1:
  Máš vlčí srdce a hlavu psí 
  Holý ruce s trním zápasí 
  A celej svět ti říká, co se smí 
  Když máš vlčí srdce a hlavu psí
 • GGGGEmiCEmiCEmiCEmiC
  R1:
  Máš vlčí srdce a hlavu psí (o-o-o-o, o-o-o-oo) 
  Holý ruce s trním zápasí (o-o-o-o, o-o-o-oo) 
  A celej svět ti říká, co se smí (o-o-o-o, o-o-o-oo) 
  Když máš vlčí srdce a hlavu psí
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus