Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:2
 • Přidat do zpěvníku

Dobrú noc má milá - jednoduchá verze

Jožka Černý, Lidová

 • DmiA7DmiGmiDmiGmiA7DmiDmiDmi
  S1:
  Dobrú noc má milá, do---brú noc, 
  nech je ti sám pánbůh na po--moc.
 • DmiA7FCFCFFGmiA7DmiDmi
  R1:
  Do-brú noc, do-bre spi, 
  nech sa ti snívajú slad-ké sny.
 • DmiA7FCFCFFGmiA7DmiDmi
  R1:
  Do-brú noc, do-bre spi, 
  nech sa ti snívajú slad-ké sny.
 • DmiA7DmiGmiDmiGmiA7DmiDmiDmi
  S2:
  Nech sa Ti sní milá ta---ký sen, 
  že já tebja věrně mi---lu-jem.
 • DmiA7FCFCFFGmiA7DmiDmi
  R2:
  Že já ťa mi-lu-jem,  
  z lásky Ti srdéčko da---ru-jem.
 • DmiA7FCFCFFGmiA7DmiDmi
  R2:
  Že já ťa mi-lu-jem,  
  z lásky Ti srdéčko da---ru-jem.
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus