Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:13
 • Přidat do zpěvníku
Pro znění v originální tónině zvolte tóninu E moll a hrajte s kapodastrem na 2. pražci (znějící tónina je F♯ moll)

Pohár a kalich

Klíč

 • EmiDGDEmiEmiDGDGDEmiDEmiDEmiD
  S1:
  Zvedněte poháry pánové, už jen poslední přípitek zbývá, 
  pohleďte, nad polem Špitálským, vrcholek roubení skrývá. 
  za chvíli zbyde tam popel a tráva, 
  nás čeká vítězství, bohatství, sláva. 
  xx xx xx 
 • EmiDGDEmiEmiDGDGDEmiDEmiDEmiDEmi
  S2:
  Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dobře se boří, 
  palcem k zemi ukázal, ať další hranice hoří. 
  Ta malá země už nemá co získat, 
  teď bude tancovat, jak budem pískat. 
  Ta malá země už nemá co získat, 
  teď bude tancovat, jak budem pískat. 
 • AmiDGAmiDH7AmiGEmiH7EmiDEmiDEmi
  R1:
  Náhle se pozvedl vítr a mocně vál, 
  odněkud přinesl nápěv, sám si ho hrál, 
  hmmmmmmmm.....  
  zvedněte poháry pánové, večer z kalichu budeme pít. 
 • EmiDGDEmiEmiDGGDEmiDEmiDDEmiDEmi
  S3:
  Nad sruby korouhev zavlála, to však neznačí, že je tam sláva, 
  všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává, 
  ve znaku kalich, v kalichu víra, 
  jen pravda vítězí, v pravdě je síla. 
  xx xx xx xxxx 
 • EmiDDEmiDGEmiDEmiDEmiDEmiDEmiEmiDG
  S4:
  Modli se, pracuj a poslouchej, kázali po celá léta, 
  Mistr Jan cestu ukázal proti všem úkladům světa, 
  být rovný s rovnými, muž jako žena, 
  dávat všem věcem ta pravá jména. 
  Být rovný s rovnými, muž jako žena, 
  dávat všem věcem ta pravá jména. 
 • EmiDGDEmiDGDEmiDEmiEmiGD
  S5:
  Do ticha zazněla přísaha, ani krok z tohoto místa, 
  se zbraní každý vyčkává, dobře ví, co se chystá. 
  Nad nimi stojí muž, přes oko páska, 
  slyšet je dunění a dřevo praská. 
 • AmiDGAmiDH7Ami
  R2:
  Náhle se pozvedl vítr a mocně vál, 
  odněkud přinesl nápěv, sám si ho hrál. 
  Kdož jsú Boží bojovníci a zákona Jeho, 
  prostež od Boha pomoci a dúfajte v Něho. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus