Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:1
 • Přidat do zpěvníku

Chtíc aby spal - jednoduchá verze

koleda, Vánoční koledy

 • GGAmiDGGGAmiDGGDDDDDAmiDGGGGDDDD7DDDGCAEmiCD7
  S1:
  Chtíc, aby spal, tak zpívala, syná-čkovi, 
  matka jež ponocovala, milá-čkovi. 
  Spi nebes dí-tě mi-lostné, Pán jsi a Bůh, 
  přeje Ti v lásce celý ráj, pozemský luh 
 • GGAmiDGGGAmiDGGDDDDGDDDAmiDGGGDD7DDD7DGCEmiAGC
  S2:
  Dřímej, to matky žádost je, holu-bičko,  
  v tobě se duše radu-je, ó perličko.  
  Nebesa chvá-lu pě-jí tvou, slávu a čest, 
  velebí te-be každý tvor, tisí-ce hvězd. 
 • GGAmiDGGGAmiDGGDDDDGDDDAmiDGGGDD7DDD7EmiAGCGCD
  S3:
  Ó lili--e, ó fialko, ó rů-že má, 
  dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má.  
  Labuti má a loutno má, slavíčku můj,  
  dřímej, má harfo lí-bezná, synáčku můj. 
 • GGAmiDGGGAmiDGGDGDDDGDGDDAmiDGDD7DDD7GCEmiAGCD
  S4:
  Miláčku, spi a zmlkněte andě-lo-vé 
  před Bohem se mnou klekněte, náro-do-vé 
  Sestoupil v pravdě bo-ží syn na naši zem, 
  přinesl spásu, po-koj svůj náro-dům všem.
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus