Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:2
 • Přidat do zpěvníku

Nesem vám noviny

koleda, Vánoční koledy

 • FGmi/FFGmi/FFDmiCF
  P1:
  xx-x xx-x 
  x--x----x xxx
 • FFFDmiCFFB/FB/FB/FFB/FFDmiCFFDmiFF/ECFF/EDmiFCFDmiCFG7G7
  S1:
  Nesem vám noviny, po-slou-chejte,  
  z betlémské krajiny, po-zor dejte.  
  Slyšte je pilně a neomylně,  
  slyšte je pilně a neomylně, 
  rozjí---mejte. 
 • FB/FFB/FFDmiCFFB/FFB/FFDmiCFFF/EDmiFG7CFF/EDmiFG7CFDmiCF
  S2:
  Synáčka zrodila čistá panna,  
  v jesličky vložila Krista pá-na, 
  jej ovi---nula a zavinula, 
  jej ovi---nula a zavinula, 
  plenčič--ka-ma. 
 • FB/FFB/FFDmiCFFB/FFB/FFDmiCFFF/EDmiFG7CFF/EDmiFG7CFDmiCF
  S3:
  K němužto andělé z ne-be přišli,  
  i také pastýři jsou se se-šli,  
  je-ho vítali, je-ho chválili,  
  je-ho vítali, je-ho chválili,  
  da-ry ne-sli. 
 • FB/FFB/FFDmiCFFB/FFB/FFDmiCFFF/EDmiFG7CFF/EDmiFG7CFDmiCF
  S4:
  Vítej nám, Ježíšku, z ne-be da-ný, 
  který ses narodil z čisté Panny, 
  do-hlédni na nás a přijmi od nás, 
  do-hlédni na nás a přijmi od nás, 
  ty-to da-ry. 
 • FGmi/FFGmi/FFDmiCF
  D1:
  xx-x xx-x 
  x--x----x xxx
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus