Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:2
 • Přidat do zpěvníku
Pro jednodušší hmaty zvolte tóninu D dur a hrajte s kapodastrem na 3. pražci (znějící tónina je F dur)

Nesem vám noviny - jednoduchá verze

koleda, Vánoční koledy

 • FFFCFFFFCFFCFCFCFBBBB
  S1:
  Nesem vám noviny, poslouchejte,  
  z betlémské krajiny, pozor dejte. 
  Slyšte je pilně a neomylně,  
  slyšte je pilně a neomylně, 
  rozjímejte. 
 • FFFCFFFFCFFCFCFCFBBBB
  S2:
  Synáčka zrodila čistá panna,  
  v jesličky vložila Krista pá-na, 
  jej ovinula a zavinula, 
  jej ovinula a zavinula, 
  plenčička-ma. 
 • FFFCFFFFCFFCFCFCFBBBB
  S3:
  K němužto andělé z nebe přišli,  
  i také pastýři jsou se se-šli,  
  jeho vítali, jeho chválili,  
  jeho vítali, jeho chválili,  
  dary ne-sli. 
 • FFFCFFFFCFFCFCFCBBBBF
  S4:
  Vítej nám, Ježíšku, z nebe da-ný, 
  který ses narodil z čisté Panny, 
  dohlédni na nás a přijmi od nás, 
  dohlédni na nás a přijmi od nás, 
  tyto da-ry. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus