Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:3
 • Přidat do zpěvníku

Slyšte, slyšte, pastuškové

koleda, Vánoční koledy

 • F/AC7/GFC7F/AC7/GFC7DmiC/EFBFFC7FC7F
  S1:
  Slyšte, slyšte pastuškové, 
  jaké znějí zpěvy nové, 
  v této noční ho-di-ně, 
  u betlémské je-skyně. 
 • F/AC7/GFC7F/AC7/GFC7DmiC/EFBFFC7FC7F
  S2:
  Andě--lé se tam zjevují, 
  slávu a-a čest prozpěvují, 
  pacholátku zkrouše-ně, 
  jež si hoví na se-ně. 
 • F/AC7/GFC7F/AC7/GFC7DmiC/EFBFFC7FC7F
  S3:
  Děťá--tko je synek Boží, 
  nemá pozem--ského zboží, 
  tak zde leží ma-li-čký,  
  synek chudé ma-tičky. 
 • F/AC7/GFC7F/AC7/GFC7DmiC/EFBFFC7FC7F
  S4:
  A tam od východu z dáli, 
  pospí-chají moudří králi, 
  aby vzdali chválu, čest, 
  tomu, jenž pán králů jest. 
 • F/AC7/GFC7F/AC7/GFC7DmiC/EFBFFC7FC7F
  S5:
  I my jdeme k chudé stáji, 
  ta dnes podo--bá se ráji, 
  zpěv andělský od-tud zní, 
  sám syn Boží by-dlí v ní. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus