Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:12
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku

Na tý louce zelený

Lidová

 • AE7AAE7A
  P1:
  x-x-x x-x-x x-x-x x-x-x 
  x-x-x x-x-x x-x-x x-x-x
 • AEE7AA7DEAFmiDEAA7DEAFmiDEAEA
  S1:
  Na tý louce zelený, 
  pasou se tam jeleni,  
  pase je tam mysliveček 
  v kamizolce zelený, zelený, 
  pase je tam mysliveček 
  v kamizolce ze-le-ný.
 • AE7AAE7A
  M1:
  x-x-x x-x-x x-x-x x-x-x 
  x-x-x x-x-x x-x-x x-x-x
 • AEE7AA7DEAFmiDEAA7DEAFmiDEAEA
  S2:
  Počkej na mě má milá, 
  zastřelím ti jelena, 
  aby se ti zalíbila 
  kamizolka zelená, zelená, 
  aby se ti zalíbila 
  kamizolka ze-le-ná.
 • AE7AAE7A
  M2:
  x-x-x x-x-x x-x-x x-x-x 
  x-x-x x-x-x x-x-x x-x-x
 • AEE7AA7DEAFmiDEAA7DEAFmiDEAEA
  S3:
  Počkej na mě mé srdce, 
  zastřelím ti zajíce, 
  aby se ti zalíbila 
  myslivecká čepice, čepice, 
  aby se ti zalíbila 
  myslivecká če-pi-ce.
 • AE7AAE7A
  D1:
  x-x-x x-x-x x-x-x x-x-x 
  x-x-x x-x-x x-x-x x
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus