Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:15
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku

Dívám se dívám

Lucie Bílá, Petr Hapka, Duet, Michal Horáček

 • DA/CGGDADA/CGGDA
  S1:
  Dívám se dívám, a ty spíš 
  Matně se leskne malý kříž 
  Stoupá a klesá tvoje hruď 
  A já si říkám: "Bůh jen suď, Bůh jen suď" 
  Zdali, až jednou blýskne se 
  A vítr liják přinese 
  Vezmeš mě k teplu pod svůj plášť 
  Jestli to pro mě udělá-áš
 • DGAAEDEDADA/CGDGDGADEA/C
  S2:
  Když budu sedět nehnutě 
  A zase znovu zklamu tě 
  Svým dojmem, že jsem na poušti 
  A že mě štěstí opouští-í (áá) 
  Zeptáš se: "Kam jsi oči dal" 
  Tvá šťastná hvězda svítí dál 
  Jdi za ní, já tu držím stráž 
  Tak se ptám, jestli to uděláš 
  Tak se ptám, jestli to uděláš 
  Pro mě uděláš
 • A/CGADDG/DDG/DD
  M1:
  ------x-----x-----x 
  x-----x-----x-----x 
  x-----x-----x-----x 
  x-----x-----x-----x
 • FBBFCFCBBFCC
  S3:
  Co když se těžce zadlužím 
  I ten kříž prodáš, co já vím 
  Když mě mé masky unaví 
  Stáhneš mě k sobě do trávy, do trávy 
  A klidně řekneš hroznou lež: 
  "Na svoje léta hezkej seš" 
  Před sebou ještě všechno máš 
  Jestli to pro mě udělá-áš
 • FGCFFCGFC/EBBFBCFBCFGC/E
  S4:
  Co když mě zapřou přáte-lé 
  A budu s cejchem na čele 
  Podroben strašné žalobě 
  Vzkážeš mi: "Stojím při tobě, jen při tobě" (áá) 
  Jediná vždycky budu stát 
  I když ti celý svět dá mat 
  Věřím ti všecko, braň se, snaž 
  Jen se ptám, zda to uděláš 
  Jen se ptám, jestli to uděláš 
  Pro mě uděláš
 • FBCFB/FFB/FFC/E
  M1:
  ------x-----x-----x 
  x-----x-----x-----x 
  x-----x-----x-----x 
  x-----x-----x-----x
 • DA/CGGDADA/CGGADGDGAD
  S5:
  Stoupá a klesá tvoje hruď 
  Tak spolehlivě jako rtuť 
  Na teploměru našich dní 
  Ráno svět zuby vycení, vycení 
  A mně se mnohé nezdaří 
  Ale tvé prsty po tváři 
  Mi zvolna přejdou, každý zvlášť 
  Vím, že to pro mě uděláš 
  Já vím, že to pro mě uděláš 
  Všechno uděláš
 • A/CGADDG/DDG/DD
  D1:
  ------x-----x-----x x-----x-----x-----x 
  x-----x-----x-----x x-----x-----x-----x
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus