Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:12
 • Přidat do zpěvníku

Siluety

Mandrage

 • Dmi7Dmi6B/DDmi7Dmi6B/DGmiADmi7Dmi6B/DDmi7Dmi6B/DDmi7Dmi6B/DBmaj7A7
  S1:
  Kdybych měl pro tebe vyšplhat do nebe,  
  postavím z ocele kovový chrám.  
  Na cestu k Měsíci sestrojím pramici,  
  nakreslím dálnici a po ní se dám.  
 • DmiGCFBGADmiGCFBGA
  R1:
  Dovol mi prosím, abych dnes v noci, 
  zastínil Měsíc, přeházel hvězdy.  
  Proměnil svět na ostrov pustý,  
  kam kromě nás nikdo nesmí.  
  Dovol mi najít slova a rýmy,  
  matoucí smyslem, synonymy.  
  A sdělit všem, na všechny směry, 
  dokud nás smrt nerozdělí.  
 • Dmi7Dmi6B/DDmi7Dmi6B/DGmiADmi7Dmi6B/DDmi7Dmi6B/DDmi7Dmi6B/DBmaj7A7
  S2:
  Kdybych šel pro tebe po schodech do nebe,  
  vytvořím ve chvilce zatmění měsíce.  
  Vypustím raketu středního doletu,  
  silou dvou magnetů chytím tě za letu, 
  to udělám.  
 • DmiGCFBGADmiGCFBGA
  R1:
  Dovol mi prosím, abych dnes v noci, 
  zastínil Měsíc, přeházel hvězdy.  
  Proměnil svět na ostrov pustý,  
  kam kromě nás nikdo nesmí.  
  Dovol mi najít slova a rýmy,  
  matoucí smyslem, synonymy.  
  A sdělit všem, na všechny směry, 
  dokud nás smrt nerozdělí.  
 • DmiGCFBGADmiGCFBGA
  R1:
  Dovol mi prosím, abych dnes v noci, 
  zastínil Měsíc, přeházel hvězdy.  
  Proměnil svět na ostrov pustý,  
  kam kromě nás nikdo nesmí.  
  Dovol mi najít slova a rýmy,  
  matoucí smyslem, synonymy.  
  A sdělit všem, na všechny směry, 
  dokud nás smrt nerozdělí.  
 • DmiGCFBGADmiGCFBGADmi
  R2:
  Rozsviťte světla, už začlo se stmívat, 
  když jsi tu ty je na co se dívat, 
  chci dobrý výhled využívat 
  a ze rtů tvých odezírat. 
  Chci slyšet slova i celý věty, 
  chci vidět tvary siluety 
  a hvězdný prach z meteoritů 
  kontrasty stínů, šerosvitů. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus