Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:7
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku

Prvá

Miroslav Žbirka (Meky Žbirka)

 • CFmaj7/CCCFmaj7/CC
  P1:
  xxxx xxxx xxxx 
  xxxx xxxx xxxx xxxx
 • CFmaj7CCFmaj7CFCFC
  S1:
  Vieš, jedna láska je vždy prvá. 
  Vieš, dotyk v dlani po nej trvá. 
  Po nej zvýši tón, po nej zvýši chuť, 
  nejde z hlavy von, nejde zabudnúť. 
 • CFmaj7CCFmaj7CFCFC
  S2:
  Vieš, jedna láska je vždy prvá. 
  Vieš, smietka v očiach po nej trvá. 
  Po nej zvýši tieň, po nej zvýši dym, 
  ešte o nej viem, už ju nevidím. 
 • FCFCEmiDmiGCFCFCEmiDmiGC
  R1:
  Prvá je tá z dvorou a kín, 
  keď smieš byť s ňou, 
  keď smieš byť s ním. 
  Prvá je tá z troch súrnych slov, 
  keď smieš byť s ním, 
  keď smieš byť s ňou. 
 • Fmaj7/CC
  M1:
  -xxx xxxx xxxx
 • CCCFmaj7CFmaj7CFFC
  S3:
  Viem, prvá láska je len jedna. 
  Viem, v lete zimná, v zime letná. 
  Po nej zvýši vlas, po nej zvýši list, 
  ten vlas nemal čas, ten list nemal prísť. 
 • CFmaj7CCCFmaj7FCFC
  S4:
  Viem, jedna láska je vždy prvá. 
  Viem, niečo po nej stále trvá. 
  Možno tón či tieň, možno chuť či dym, 
  ešte o nej viem, už ju nevidím. 
 • FCFCEmiDmiGCFCFCEmiDmiGC
  R1:
  Prvá je tá z dvorou a kín, 
  keď smieš byť s ňou, 
  keď smieš byť s ním. 
  Prvá je tá z troch súrnych slov, 
  keď smieš byť s ním, 
  keď smieš byť s ňou. 
 • Fmaj7/CCCFmaj7/CCFCFC
  M2:
  -xxx xxxx xxxx 
  xxxx xxxx xxxx 
  xxxx xxxx 
  xxxx xx
 • FCFCEmiDmiGCCCEmiDmiGCF/CF/C
  R1:
  Prvá je tá z dvorou a kín, 
  keď smieš byť s ňou, 
  keď smieš byť s ním. 
  Prvá je tá z troch súrnych slov, 
  keď smieš byť s ním, 
  keď smieš byť s ňou. 
 • Fmaj7/CC
  D:
  -xxx xxxx x
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus