Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:15
 • Přidat do zpěvníku
Pro znění v originální tónině podlaďte kytaru o půltón níž a zvolte tóninu C dur (znějící tónina je H dur)

Kristínka iba spí

Peter Nagy

 • AmiFGFAmiGFFCGFAmiG/HCGFG
  S1:
  Kristýnka by mala dnes 
  už o dva roky dlhšie vlasy, 
  a plač mi skáče do slov vieš, 
  keď zas a znova premietam si, 
  ako visí prichytená 
  v trhlinách vysokých brál, 
  nikto nezachytí tvoje laná, 
  keď sa rútiš z kolmých skál. 
 • AmiFGFAmiFGFCGFAmiGFGG/HC
  S2:
  Bol som pri nej dole hneď, 
  kým jej výkrik doznel v ozvěnách, 
  a za viečkami našiel tlieť 
  dve zľaknuté svetielka. 
  Čo sa robí v mojich žilách, 
  o to sa nik nestará, 
  nikto nezachytí tvoje laná, 
  keď sa rútiš z kolmých skál. 
 • CGAmiC/GFEmiDmi7GCEmi7AmiC/GFEmiDmi7G
  R1:
  Spíš Kristínka, snáď len spíš, 
  neverím, poď a vstaň, ten pád bol možno len klam. 
  Spíš Kristínka, snáď len spíš, 
  ty musíš hore ísť k oblakom sme už na dotyk. 
 • AmiFGCAmiFGCC/HG/HC
  R2:
  Ty si jediná, z nás 
  tak blízko pri oblakoch. 
  Ty si jediná, z nás 
  tak blízko pri oblakoch, pri oblakoch. 
 • FAmiGFmaj7AmiFGFCGFAmiG/HCGFG
  S3:
  Vydýchla mi v náručí, 
  a odvtedy sa podvádzam, 
  že Kristínka snáď iba spí, 
  že ticho za ňu rozpráva. 
  Tak sa platí za to že mladá 
  chcela vidieť z výšky brál, 
  nikto nezachytí tvoje laná, 
  keď sa rútiš z kolmých skál. 
 • CGAmiC/GFEmiDmi7GCEmi7AmiC/GFEmiDmi7G
  R1:
  Spíš Kristínka, snáď len spíš, 
  neverím, poď a vstaň, ten pád bol možno len klam. 
  Spíš Kristínka, snáď len spíš, 
  ty musíš hore ísť k oblakom sme už na dotyk. 
 • AmiFGCAmiFGCG/HC
  R2:
  Ty si jediná, z nás 
  tak blízko pri oblakoch. 
  Ty si jediná, z nás 
  tak blízko pri oblakoch, pri oblakoch. 
 • CGAmiC/GEmiDmi7GFEmi7CC/GDmi7GEmiFAmi
  R3:
  Kristínka, Kristínka, snáď iba spíš, 
  tak poď a vstaň ten pád bol možno len klam. 
  Kristínka, Kristínka, snáď iba spíš, 
  veď k oblakom, k oblakom sme už na dotyk. 
 • CGAmiC/GFEmiDmi7GCEmi7AmiC/GFEmiDmi7GC
  R1:
  Spíš Kristínka, snáď len spíš, 
  neverím, poď a vstaň, ten pád bol možno len klam. 
  Spíš Kristínka, snáď len spíš...  
   
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus