Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:13
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku
Klavír hrá často namiesto akordu F akord E♭/F (toto platí pre tóninu B♭ dur)

Julia Roberts

Richard Müller

 • BFCmiEGmiFEmaj7C7/E
  S1:
  Cez kľúčovú dierku trinástej komnaty 
  Videl som všetko to čím som dnes bohatý 
  Čo vlastníš iba v snoch nemôžeš postrácať 
  To predsa vie aj ten čo spadol z Mesiaca
 • CmiFCmiF
  B1:
  Ja som v nej uvidel (ONA: "tak už to povedz") 
  Tú ženu s ústami Julie Roberts
 • BFGmiEFBFGmiEF
  R1:
  Čaká vždy oddane bez hviezdnych manier 
  Kradnem jej súkromie, ona mne spanie 
  Film ktorý beží "live" a nemá koniec 
  Viem len to, že v ňom hrá Julia Roberts
 • BGAGFmiEE/F
  M1:
  x--x--x--x x--x--x--x 
  x--x--x--x x--x--x--x 
  x--x--x--x x--x--x--x
 • BFCmiEGmiFEmaj7C7/E
  S2:
  Nevinná Julia, skazená Vivian 
  Neviem sa rozhodnúť, ktorú viac milujem 
  Nijaké výčitky, rozbité taniere 
  Odolná starnutiu, náchylná k nevere
 • CmiFCmiF
  B2:
  Môcť jej tak pohladiť anjelské perute 
  Trináste komnaty sú žiaľ vždy zamknuté
 • BFGmiEFBFGmiEF
  R1:
  Čaká vždy oddane bez hviezdnych manier 
  Kradnem jej súkromie, ona mne spanie 
  Film ktorý beží "live" a nemá koniec 
  Viem len to, že v ňom hrá Julia Roberts
 • BGmiEFF/AAE/GEmi/GB/FF/A
  R1:
  Čaká vždy oddane bez hviezdnych manier 
  Kradnem jej súkromie, ona mne spanie 
  Film ktorý beží "live" a nemá koniec 
  Viem len to, že v ňom hrá Julia Roberts
 • BFGmiEFBFGmiEF
  R1:
  Čaká vždy oddane bez hviezdnych manier 
  Kradnem jej súkromie, ona mne spanie 
  Film ktorý beží "live" a nemá koniec 
  Viem len to, že v ňom hrá Julia Roberts
 • BFGmiEFBFGmiEF
  R1:
  Čaká vždy oddane bez hviezdnych manier 
  Kradnem jej súkromie, ona mne spanie 
  Film ktorý beží "live" a nemá koniec 
  Viem len to, že v ňom hrá Julia Roberts
 • BFGmiEFB
  D1:
  x--x--x--x x--x--x--x x--x--x--x Julia Roberts
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus