Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:21
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku
Pro znění v originální tónině zvolte tóninu D dur a hrajte s kapodastrem na 3. pražci (znějící tónina je F dur)

Já chci jen to, co chci

Tereza Kerndlová

 • DGDG
  P1:
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x
 • DGDDGDDDGDDDGD
  S1:
  Ona má skvělé sny a plány 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  a on má dny tak nespoutaný-ý. 
  -x-x-x x-x-x-x 
  A jen co ho uviděla, šla s ním dá--ál 
  -x-x-x x-x-x-x 
  a vlas po vlásku hned se ptal, 
  co jí osud vzal, ou, a řekla...
 • HmiDGDHmiDGDHmiDGDHmiDGDAmi/CHmi7GD
  R1:
  Já chci jen to, co chci, 
  to všechno, co život dát by měl. 
  Chci jen to, co chci, 
  proč by mi někdo záviděl? 
  Chci jen to, co chci, 
  to všechno, co život dát by měl. 
  Chci jen to, co chci, uuu, 
  co vidí srdce 
  prahnoucí, jé--------é. 
  x-x-x-x
 • DGDDGDDDGDDDGD
  S2:
  On byl kluk, co nežil bez iluzí, 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  jí hlavou šlo: A co já? Co druzí-í? 
  -x-x-x x-x-x-x 
  Když měla jasno v tom, co chce ří-íct, 
  -x-x-x x-x-x-x 
  objevil se ten, kdo chtěl hned slyšet víc a řekl...
 • HmiDGDHmiDGDHmiDGDHmiDGD
  R2:
  Já chci jen to, co chci, 
  to všechno, co život dát by měl. 
  Chci jen to, co chci, 
  proč by mi někdo záviděl? 
  Chci jen to, co chci, 
  to všechno, co život dát by měl. 
  Chci jen to, co chci, 
  chci dědit poklad po slunci.
 • DAmi/CHmi7GDEmi7D/FA
  B1:
  Vždyť dá ho teď i tobě, 
  ty ho ve snu vídáváš. 
  Probuď se a uvěř tomu, 
  stojí teď před tebou.
 • HmiDGDHmiDGD
  M1:
  O-----o ooo, 
  ooo oou. 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x Ou, řekne...
 • HmiDGDHmiDGDHmiDGDHmiDGDHmi
  R1:
  Já chci jen to, co chci,  
  to všechno, co život dát by měl. 
  Chci jen to, co chci, ou oo, 
  proč by mi někdo záviděl? 
  Chci jen to, co chci, jé jé, 
  to všechno, co život dát by měl. 
  Chci jen to, co chci, uuu, 
  co vidí srdce prahnoucí.
 • DGDHmiDGD
  D1:
  -x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus