Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:12
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku

Sáro!

Traband

 • EmiCCGFsus2Ami7Fsus2Fsus2
  P:
  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 • AmiEmiFCFCFGAmiEmiFCFCFG
  R:
  Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo,  
  že tři andělé k nám přišli na oběd. 
  Sáro, Sáro, jak moc, anebo málo, 
  mi chybí, abych tvojí duši mohl rozumět. 
 • EmiCCGFsus2EmiCCFsus2GAmi7Fsus2Fsus2Ami7Fsus2Fsus2
  M:
  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 • AmiEmiFFCFGAmiEmiFCCFCFG
  S1:
  Sbor kajícných mnichů jde krajinou v tichu, 
  a pro všechnu lidskou pýchu má jen přezíravý smích. 
  Z prohraných válek se vojska domů vrací, 
  však zbraně stále burácí a bitva zuří v nich. 
 • EmiCCGEmiCCGFsus2Fsus2Fsus2Ami7Ami7Fsus2Fsus2Fsus2
  R:
  Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo, 
  že tři andělé Boží k nám přišli na oběd. 
  Sáro, Sáro, jak moc, anebo málo, 
  mi chybí, abych tvojí duši mohl rozumět. 
 • AmiEmiFCFCFGAmiEmiFCFCFG
  S2:
  Vévoda v zámku čeká na balkóně, 
  až přivedou mu koně, pak mává na pozdrav. 
  A srdcová dáma má v každé ruce růže, 
  tak snadno pohřbít může sto urozených hlav. 
 • EmiCCGEmiCCGFsus2Fsus2Fsus2Ami7Ami7Fsus2Fsus2Fsus2
  R:
  Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo, 
  že tři andělé Boží k nám přišli na oběd. 
  Sáro, Sáro, jak moc, anebo málo, 
  mi chybí, abych tvojí duši mohl rozumět. 
 • AmiEmiFCFCFGAmiEmiFCFCFG
  S3:
  Královnin šašek, s pusou od povidel, 
  sbírá zbytky jídel a myslí na útěk. 
  A v podzemí skrytí slepí alchymisté, 
  už objevili jistě proti povinnosti lék. 
 • EmiCCEmiCCGGAmi7Fsus2Fsus2Fsus2Ami7Fsus2Fsus2Fsus2
  R:
  Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo, 
  že tři andělé k nám přišli na oběd. 
  Sáro, Sáro, jak moc, anebo málo, 
  ti chybí, abys mojí duši mohla rozumět. 
 • AmiEmiFCFCFGAmiEmiFCFCFG
  S4:
  Páv pod tvým oknem zpívá, sotva procit, 
  o tajemstvích noci ve tvých zahradách. 
  A já, potulný kejklíř, co svázali mu ruce, 
  teď hraju o tvé srdce a chci mít tě nadosah. 
 • Ami7EmiFsus2CFsus2CFsus2GAmi7EmiCCGFsus2Fsus2Fsus2
  R:
  Sáro, Sáro, pomalu a líně, 
  s hlavou na tvém klíně, chci se probouzet. 
  Sáro, Sáro, Sáro, Sáro, rosa padá ráno 
  a v poledne už možná bude jiný svět. 
 • DmiCCFsus2CFsus2FCmaj7
  D:
  Sáro, Sáro, vstávej, milá Sáro, 
  andělé k nám přišli na oběd. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus