Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:12
 • Přidat do zpěvníku

Ó pane náš

Věra Martinová

 • C
  P1:
  x---x---x-
 • AmiFCAmiFGCAmiFCAmiFGC
  R1:
  Svou vlídnou lásku, dej nám, ó Pane náš 
  Ať jsme tvůj zástup, přej nám, ó Pane náš 
  Ať líp se dýchá, dej nám, ó Pane náš 
  Ať mocná pýcha, nedusí život náš
 • CGCCEAmiFCGC
  S1:
  Kdekdo říkal, že nejsi, nejvíc ti, co lhali nám 
  Proto vyslyš mé prosby, navzdor mým pochybám 
  I když dnes málo věřím, neumím otčenáš  
  Dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš
 • AmiFCAmiFGCAmiFCAmiFGC
  R1:
  Svou vlídnou lásku, dej nám, ó Pane náš 
  Ať jsme tvůj zástup, přej nám, ó Pane náš 
  Ať líp se dýchá, dej nám, ó Pane náš 
  Ať mocná pýcha, nedusí život náš
 • CGCCEAmiFCGC
  S2:
  Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct 
  Ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic 
  Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí  
  A o všem, co se chystá, ať víme také my
 • AmiFCAmiFGCAmiFCAmiFGCA
  R1:
  Svou vlídnou lásku, dej nám, ó Pane náš 
  Ať jsme tvůj zástup, přej nám, ó Pane náš 
  Ať líp se dýchá, dej nám, ó Pane náš 
  Ať mocná pýcha, nedusí život náš
 • DADDFHmiGDAD
  S3:
  Zbav nás, Bože, hříchu bázně, zbav nás hanby mlčení 
  Další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění 
  Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej  
  Jen tou tíhou temných časů už nás netrestej
 • HmiGDHmiGADHmiGDHmiGAD
  R1:
  Svou vlídnou lásku, dej nám, ó Pane náš 
  Ať jsme tvůj zástup, přej nám, ó Pane náš 
  Ať líp se dýchá, dej nám, ó Pane náš 
  Ať mocná pýcha, nedusí život náš
 • NCNCHmiGDHmiGADHmiGAD
  R1:
  Svou vlídnou lásku, dej nám, ó Pane náš 
  Ať jsme tvůj zástup, přej nám, ó Pane náš 
  Ať líp se dýchá, dej nám, ó Pane náš 
  Ať mocná pýcha, nedusí život náš  
  Ať mocná pýcha, nedusí život náš
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus