Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:18
 • Přidat do zpěvníku

Pomiluj mě

Vesna

 • AmiAmiAmiAmi
  S1:
  Pomiluj mě, pomiluj, najdi si mě, chlapče můj 
  Schovaná jsem v temném lese, hlídám svoji sluj 
  Pomiluj mě, pomiluj, proč jen nejdeš, chlapče můj 
  I kdyby ses nechtěl ženit, tak mě obletuj
 • AmiAmiGAmiAmiAmiGAmi
  S2:
  Pomiluj mě, pomiluj, najdi si mě, chlapče můj 
  Schovaná jsem v temném lese, hlídám svoji sluj 
  Pomiluj mě, pomiluj, kam jen bloudíš, chlapče můj 
  I kdyby ses nechtěl ženit, tak mě obletuj
 • Fmaj7GAmiCGsus4Fmaj7GAmiCGsus4AmiAmi
  B1:
  Sám jen bloudíš tam v tmách a stíhá tě chlad 
  Já rozhořím louči, co strážíš 
  Mám se o tebe bát, že umíš jen brát 
  Tak kdy se mi vrátí---íš 
  --x-x-x
 • Fmaj7CGFmaj7CGFmaj7CGAmiGAmi
  R1:
  Z hor 
  Zvedá se vítr, prach a vzdor 
  K nohám ti skládám vlastní zbroj 
  Nenech mou kůži s nocí vyhasno---out 
  Vítr z hor
 • AmiGAmiFmaj7GAmiAmiG
  S3:
  Pomiluj mě, pomiluj, proč jen nejdeš, chlapče můj 
  I kdybys mě nemiloval, tak se obětuj 
  Nelituj mě, nelituj, slzou svojí smočím tůj 
  Jako panna, co je bledá, přijmu smutek svůj
 • Fmaj7GAmiCGsus4Fmaj7GAmiCGsus4AmiAmi
  B1:
  Sám jen bloudíš tam v tmách a stíhá tě chlad 
  Já rozhořím louči, co strážíš 
  Mám se o tebe bát, že umíš jen brát 
  Tak kdy se mi vrátí---íš 
  --x
 • Fmaj7CGFmaj7CGFmaj7CGAmiG
  R1:
  Z hor 
  Zvedá se vítr, prach a vzdor 
  K nohám ti skládám vlastní zbroj 
  Nenech mou kůži s nocí vyhasno---out (vítr z hor)
 • Fmaj7CGFmaj7CGFmaj7CGAmiG
  R1:
  Z hor 
  Zvedá se vítr, prach a vzdor 
  K nohám ti skládám vlastní zbroj 
  Nenech mou kůži s nocí vyhasno---out
 • AmiFmaj7GCGsus4Fmaj7GAmiCGsus4NC
  S4:
  Pomiluj mě, pomiluj  
  Proč jen nejdeš, chlapče můj  
  Pomiluj mě, pomiluj  
  Kam jen bloudíš, chlapče můj  
  x-x
 • Fmaj7CGFmaj7CGFmaj7CGAmiG
  R1:
  Z hor 
  Zvedá se vítr, prach a vzdor 
  K nohám ti skládám vlastní zbroj 
  Nenech mou kůži s nocí vyhasno---out (vítr z hor)
 • Fmaj7CGFmaj7CGFmaj7CGAmiGAmi
  R1:
  Z hor 
  Zvedá se vítr, prach a vzdor 
  K nohám ti skládám vlastní zbroj 
  Nenech mou kůži s nocí vyhasno---out (pomiluj mě)
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus