Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:10
 • Přidat do zpěvníku
Akord G lze nahradit akordem G6 - po vzoru videa z odkazu (Vlasta Redl)

A té Rehradice

Vlasta Redl, Lidová

 • EmiDAHmiEmiADAmiHmiEmiG
  S1:
  A té Rehradice, na pěkný rovině,  
  teče tam voděnka dolů po dě-dině. 
  Je pěkná, je čistá.  
 • EmiD/FAHmiEmiADAmiHmiEmiG
  S2:
  A po tej voděnce drobný rebe skáčó,  
  pověz mně má milá, proč tvý oči pláčó.  
  Tak smutně, žalostně.  
 • EmiD/FAHmiEmiADAmiHmiEmiG
  S3:
  Pláčó one pláčó šohajo vo tebe,  
  že sme sa dostali daleko vod sebe.  
  Dale-ko vod sebe.  
 • EmiD/FAHmiEmiADAmiHmiadd11G
  S4:
  A té Rehradice (a té Rehradice), 
  na pěkný rovině (na pěkný rovině), 
  teče tam voděnka (teče tam voděnka)  
  dolů po dě-dině (dolů po dědině). 
  Je pěkná.  
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus