Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:16
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku
12/8

V hornom dolnom konci

Vlasta Redl, Lidová

 • DD/GAsus4Asus4DDadd9Dadd9Dadd9/G
  P1:
  x--------x------x-x 
  x--------x------x-x 
  x--------x------x-x 
  x--------x------x-x 
 • DEADGDGADD
  S1:
  V hornom dolnom konci 
  V richtárovom dvorci 
  Leží richtárov syn, leží richtárov syn 
  Na ťažkej nemoci
 • DEADGDGAD
  S2:
  Mať sa ho spytuje 
  Syn môj čože ti je 
  Či ťa hlávka bolí, či ťa hlávka bolí 
  A či bôčok biely 
  x-x-x-x 
 • DEADGDGADDGDGADadd9
  S3:
  Hlávka ma nebolí 
  Ani bôčok biely  
  Hore u susedov, hore u susedov 
  Dievča po mej vôli 
  Hore u susedov, hore u susedov 
  Dievča po mej vôli
 • Asus4Asus4Dadd9Dadd9/GDadd9Dadd9Dadd9Dadd9/G
  M1:
  ---------x------x-x 
  x--------x------x-x 
  x--------x------x-x 
  x--------x------x-x 
 • DADGDGADDEG
  S4:
  Jaj mamička moja  
  Chojteže ju konať  
  Ak vám ju nedajú, ak vám ju nedajú  
  Tak musím dokonať
 • DEADGDGADDGDGADadd9
  S5:
  Pán Boh daj dobrý deň  
  Prišla som vás konať  
  Ale si nedajte, ale si nedajte 
  Zdraví ostávajte  
  Ale si nedajte, ale si nedajte 
  Zdraví ostávajte
 • Asus4Asus4Dadd9Dadd9/GDadd9Dadd9Dadd9Dadd9Dadd9Dadd9/G
  M1:
  ---------x------x-x 
  x--------x------x-x 
  x--------x------x-x 
  x--------x------x-x 
  x--------x------x-x 
  x--------x 
 • DEADGDGAD
  S6:
  A keď domov prišla  
  Syn sa jej spytuje  
  Jaj synček môj dobrý, jaj synček môj dobrý  
  Že ti ju nedajú 
  x-x-x-x 
 • DEADGDGADadd9
  S7:
  Jaj mamička moja  
  Čo vám povedali  
  Že ju radi majú, že ju radi majú 
  Že ju radi vidia  
  x-x-x-x
 • EAAADadd9Dadd9Dadd9G6G6G6Dadd9Dadd9Dadd9G6
  S8:
  Zvony zazvonili  
  Ľudia sa spytujú  
  Richtárov syn zomrel, richtárov syn zomrel 
  Na ťažkej nemoci  
  Richtárov syn zomrel, richtárov syn zomrel 
  Na ťažkej nemoci
 • Asus4Asus4Dadd9Dadd9/GDadd9Dadd9/GDadd9Dadd9
  M1:
  x--------x------x-x 
  x--------x------x-x 
  x--------x------x-x 
  x--------x------x-x 
 • GAHmi7GADadd9Dadd9Dadd9Dadd9
  D:
  /: x--x--x-x x--x--x-x 
  x--x--x-x x--x--x-x :/ 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus