Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:10
 • Přidat do zpěvníku

Montgomery

Wabi Daněk, Trampská

 • GCAmiDGDGCAmiDGD
  S1:
  Déšť ti holka smáčel vlasy, 
  z tvých očí zbyl prázdný kruh. 
  Kde je zbytek tvojí krásy, 
  to ví dneska jenom Bůh.
 • GCAmiDGDGCAmiDGD
  R1:
  Z celé jižní eskadrony, 
  nezbyl ani jeden muž. 
  V Montgomery bijou zvony, 
  déšť ti smejvá ze rtů růž.
 • GCAmiDGDGCAmiDGD
  S2:
  Tam na kopci v prachu cesty, 
  leží i tvůj generál. 
  V ruce šátek od nevěsty, 
  ale ruka leží dál.
 • GCAmiDGDGCAmiDGD
  R1:
  Z celé jižní eskadrony, 
  nezbyl ani jeden muž. 
  V Montgomery bijou zvony, 
  déšť ti smejvá ze rtů růž.
 • GCAmiDGDGCGDAmiD
  S3:
  Tvář má zšedivělou strachem, 
  zbylo v ní pár těžkých chvil. 
  Proužek krve stéká prachem, 
  déšť mu slepil vlasy jak jíl.
 • GCAmiDGDGCAmiDGD
  R1:
  Z celé jižní eskadrony, 
  nezbyl ani jeden muž. 
  V Montgomery bijou zvony, 
  déšť ti smejvá ze rtů růž.
 • GCAmiDGGCAmiDGDD
  S4:
  Déšť ti šeptá jeho jméno, 
  šeptá ho i listoví. 
  Lásku měl rád víc než život, 
  to ti nikdy nepoví.
 • GCAmiDGDGCAmiDG
  R1:
  Z celé jižní eskadrony, 
  nezbyl ani jeden muž. 
  V Montgomery bijou zvony, 
  déšť ti smejvá ze rtů růž.
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus