Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:11
 • Přidat do zpěvníku

Eldorádo

Waldemar Matuška

 • AmiGAmiGCDCGEAmiAmiAmiDmi
  S1:
  V dálných dálkách v zámoří 
  ční prý zlaté pohoří. 
  Příchozího pohostí 
  nádherou a hojností--í. 
 • AmiGAmiGAmiAmiAmiCDCGEDmi
  S2:
  Dík těm svůdným pověstím, 
  zástupy šly za štěstím. 
  Chátra i ti bohatí, 
  s vírou, že se vyplatí--í 
 • AmiGCDGEAmiGCDEmi
  R1:
  jít a hledat Eldorádo, 
  zbavené vší bídy člověčí--í. 
  Jít a hledat Eldorádo, 
  kde je láska, mír a bezpečí. 
 • HmiAHmiHmiAHmiHmiDEEmiDAF
  S3:
  Báchorce té uvěří 
  dávno už jen někteří. 
  Spíš než zlatonosný štít, 
  nám dnes rozum káže jí---ít 
 • HmiADEAFHmiADEFmi
  R2:
  jít a hledat Eldorádo, 
  zbavené vší bídy člověčí--í. 
  Jít a hledat Eldorádo, 
  kde je láska, mír a bezpečí. 
 • HmiADEAFHmiADEFmi
  Rc:
  Protože my už dávno víme,  
  že nad zlato a bohatství  
  je moudrost a uvážlivý čin, 
  že Eldorádo není kdesi v dálce,  
  ale docela blízko,  
  v našich srdcích a v našem myšlení. 
  A že jeho pravé jméno je svoboda,  
  pravda a porozumění. 
  Nosíme je v sobě a ptát se na ně,  
  je naše přirozená povinnost. 
 • HmiADEAFHmiADEFmi
  R2:
  jít a hledat Eldorádo, 
  zbavené vší bídy člověčí--í. 
  Jít a hledat Eldorádo, 
  kde je láska, mír a bezpečí. 
 • HmiADEAFHmiADEFmi
  R2:
  jít a hledat Eldorádo, 
  zbavené vší bídy člověčí--í. 
  Jít a hledat Eldorádo, 
  kde je láska, mír a bezpečí. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus