Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:13
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku
Pro jednodušší hmaty zvolte tóninu C dur (znějící tónina je H dur)

Kočky

Zuzana Navarová & KOA, Nerez

 • Hmaj7Fsus4
  P1:
  x-x-x-x x-x-x--
 • Hmaj7Fsus4Dmi7Cmi7EmiHmaj7Fsus4Dmi7GGCmi7EmiHmaj7Fsus4
  S1:
  ONA: Když kočky řvou, tma sirkou připálí 
  Sladkobolný karamel, voňavá neštěstí 
  Celou mě rozkrájí broušený půlměsíc 
  Když ptáci řvou není to bolestí 
  Když holky lžou mrazí je v zápěstí 
  "Cikánko maličká, přičaruj synečka" 
  Když holky lžou...
 • Hmaj7Fsus4Dmi7GCmi7EmiHmaj7Fsus4
  S2:
  ON: Už svatí jdou v kulhavém příběhu 
  Sandály dřou na paty Vševědů 
  A voda k zábradlí tak moudře promlouvá 
  Hou houpy hou
 • EmiHmaj7EmiCmaj7Dmaj7Cmi7Emi
  R1:
  OBA: Pili jsme na zimu, líbali se na jaro 
  Léto jsme milovali, na podzim spali, hej! 
  Pili jsme na zimu, líbali se na jaro 
  Léto jsme milovali x-x-x-x Ó-hó-aá-a-á
 • Hmaj7Fsus4Hmaj7Fsus4NC
  M1:
  Tidydudyp tup typ tup typ tudydu, tidydudyp tup typ úú a-á 
  Tidydudyp tup typ tup typ tudydu, tidydudyp tup typ
 • Hmaj7Fsus4Dmi7GCmi7EmiHmaj7Fsus4
  M2:
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x--
 • Hmaj7Fsus4Dmi7GCmi7EmiEmi
  S3:
  ONA: Když ptáci lžou, voňavá neštěstí, 
  Připálený karamel, zamrazí v zápěstí 
  V kulhavém příběhu, není to bolestí 
  Ó-hó-aá-a-á
 • Hmaj7Fsus4Hmaj7Fsus4Hmaj7Dmaj7Cmi7Emi
  R1:
  OBA: Pili jsme na zimu, líbali se na jaro 
  Léto jsme milovali, na podzim spali, hej! 
  Pili jsme na zimu, líbali se na jaro 
  Léto jsme milovali, na podzim spali, hej! 
  Pili jsme na zimu, líbali se na jaro 
  Léto jsme milovali x-x-x-x Ó-hó-aá-a-á
 • Hmaj7Fsus4Hmaj7Fsus4
  D1:
  /: Tidydudyp tup typ tup typ tudydu, tidydudyp tup typ úú a-á 
  Tidydudyp tup typ tup typ tudydu, tidydudyp tup typ úú a-á :/
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus