Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:8
 • Přidat do zpěvníku

Jsem prý blázen jen

Aleš Brichta

 • E
  P:
  xxxx
 • EFFGAmiDEFFGAmiDE
  S1:
  Stojím v dešti, v očích pláč,  
  mé neštěstí jméno láska má.  
  Život klížím, nemám pevný bod,  
  pode mnou propast temná, není přes ní most.  
 • EFFmiEFmi
  R1:
  Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, 
  jsem prý blázen jen, má-li být po tvém. 
 • EFFGAmiDEFFGAmiDE
  S2:
  Kdo se blázen zdá mou vinou,  
  tím vším je láska má.  
  Hvězdy blednou, vstává dům,  
  já tu smutně stojím za vzor básníkům.  
 • EFFmiEFmi
  R1:
  Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, 
  jsem prý blázen jen, má-li být po tvém.
 • EFFmiEFmi
  R1:
  Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, 
  jsem prý blázen jen, má-li být po tvém.
 • EFFGAmiDEFFGAmiDE
  S3:
  Kdo se blázen zdá mou vinou,  
  tím vším je láska má.  
  Marně bloumám, marně sním,  
  marně prosím ráno, které k tobě smí.
 • EFFmiEFmi
  R1:
  Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, 
  jsem prý blázen jen, má-li být po tvém. 
 • EFFmiEFmiDDAEEEAEDEEAEDAE
  R1:
  Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, 
  jsem prý blázen jen, má-li být po tvém. -xxx xxxx 
  Jsem prý blázen jen. xxx- 
  Jsem prý blázen jen. 
  xxx- Jsem prý blázen jen, má-li být po tvém. 
  xxx- Jsem prý blázen jen. xxx- 
  Jsem prý blázen jen. 
  xxx- Jsem prý blázen jen, má-li být po tvém.
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus