Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:16
 • Přidat do zpěvníku
Pro znění v originální tónině zvolte tóninu D dur a hrajte s kapodastrem na 1. pražci (znějící tónina je E♭ dur)

Vrána

Buty

 • DHmiEmiADHmiEmiA
  S1:
  Letí vrána, letí vzduchem, 
  nepospíchá, šetří síly, 
  jedním okem, jedním uchem, 
  sleduje co ostatní vrány. 
 • ECmiFmiHECmiFmiH
  S2:
  Taky letí, taky letí, 
  druhá vrána, třetí vrána, 
  nespěchají, šetří síly, 
  ještě dlouho poletí vzduchem. 
 • FDmiGmiCDmiFGmiC
  S3:
  Letí vrány, letí, letí, 
  nepotí se, vzduch je chladí, 
  letí dlouho všechny spolu, 
  jedna vrána jako druhá. 
 • AFmiBmiFmiABmiEE
  S4:
  Na chvíli se vystřídají, 
  první vrána už se cítí 
  unavená, unavená, 
  tak se schová na konec hejna. 
 • BGmiCmiFCAmiDmiG
  B:
  Letí letí, letí letí.  
  Letí letí, letí letí.  
 • DHmiEmiADHmiEmiAFmiHmiEmiAD
  S5:
  Letí vrány, letí, letí, 
  ještě pořád letí vzduchem, 
  nic si spolu neříkají 
  unavené černé vrány. 
  Až si najdou dobré místo, 
  sednou si a budou klidně spát. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus