Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:9
 • Přidat do zpěvníku
V originále se vybrnkávají jen struny: A d g h

Děkuji

Karel Kryl

 • Ami
  P:
  xxxx xxxx xxxx xxxx
 • AmiG/HAmiAmiG/HCCG/HAmiAmiG/HAmiF/CE/HE/HAmiF/CAmiE/H
  S1:
  Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, 
  bych mohl věnce vázat. 
  Děkuji, děkuji za bolest, 
  jež učí mne se tázat. 
  Děkuji, děkuji za nezdar, 
  jenž naučí mne píli, 
  bych mohl, bych mohl přinést dar, 
  byť nezbývalo sí----ly. 
  Děkuji, děkuji, děkuji.  
 • AmiG/HAmiAmiG/HCCG/HAmiE/HAmiG/HAmiF/CE/HAmiF/CAmiE/H
  S2:
  Děkuji, děkuji za slabost, 
  jež pokoře mne učí, 
  pokoře, pokoře pro radost, 
  pokoře bez područí. 
  Děkuji, za slzy děkuji, 
  ty naučí mne citu, 
  k živým, již, k živým, již žalují 
  a křičí po soucitu. 
  Děkuji, děkuji, děkuji.  
 • AmiG/HAmiAmiG/HCCG/HAmiAmiG/HAmiF/CE/HAmiF/CAmiE/HE/H
  S3:
  Pro touhu, pro touhu po kráse, 
  děkuji za ošklivost, 
  za to že, za to, že utká se 
  láska a nevraživost. 
  Pro sladkost, pro sladkost usnutí, 
  děkuji za únavu. 
  Děkuji za ohně vzplanutí 
  i za šumění splavu. 
  Děkuji, děkuji, děkuji.  
 • AmiG/HAmiAmiG/HCCG/HAmiE/HAmiF/CAmiG/DE/HAmiF/CAmiG/HE/HAmi
  S4:
  Děkuji, děkuji za žízeň, 
  jež slabost prozradila. 
  Děkuji, děkuji za trýzeň, 
  jež zdokonalí díla. 
  Za to že, za to že miluji, 
  byť strach mi srdce svíral, 
  beránku děkuji, 
  marně jsi neu--míral. 
  Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus