Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:10
 • Přidat do zpěvníku

Dal bych ti co chceš

Lucie

 • DEmiEmiC
  S1:
  Co na mně tak kouká, myslí že jsem někdo jinej, 
  oči se jí blejskaj, divně stojí podpírá ji zeď. 
 • CEmiEmiD
  S2:
  Co na mně tak koukáš, sakra holka,  
  ty mně zajímáš, jdem si jinam sednout,  
  já chci vodsaď pryč a hned teď. 
 • AFmi7AFmi7Asus2/GAsus2/G
  R1:
  Dám ti vše, co chceš,  
  neříkej že to nejde, za pár let to pochopíš. 
  Dám ti vše, co chceš, zejtra bude pozdě. 
 • EmiDCEmiC
  S3:
  Pojď, jdem pryč, tady ti to nesluší, 
  už se sem nikdy nevracej, 
  nebav se s nima a nekoukej se zpět. 
 • EmiDCEmi
  S4:
  My půjdem tam, kde to asi vůbec neznáš, 
  a budem tam stát a sedět a koukat se do očí, 
  to zas já mám rád. 
 • AFmi7AFmi7Fsus4Asus2/GAsus2/G
  R1:
  Dám ti vše, co chceš,  
  neříkej že to nejde, za pár let to pochopíš. 
  Dám ti vše, co chceš, koukej bude svítat. 
 • EmiDCEmi
  S5:
  A kolik že divnejch chlapů jsi měla, 
  a to mi říkáš teď, a že si s nima byla, 
  na to bych vzal jed. 
 • AAsus2/GAAsus2/GFmi7F7Fmi7
  R2:
  Dal bych ti, co chceš,  
  ale už to nejde dítě, kdo tě tohle naučil.  
  Dal bych ti, co chceš,  
  koukej bude svítat, ne lízat, kdo tě ty řeči naučil. 
 • AAsus2/GF7AAsus2/GF7Fmi7Fmi7
  R3:
  Dal bych ti, co chceš, 
  jsi malá holka, teď to nejde, za pár let to pochopíš. 
  Dal bych ti, co chceš, 
  ty seš talent holka, holka, kdo tě to tak naučil. 
 • AAsus2/GF7Asus2/GFmi7AFmi7F7
  R2:
  Dal bych ti, co chceš, 
  ale už to nejde dítě, kdo tě tohle naučil. 
  Dal bych ti, co chceš, 
  koukej bude svítat, ne lízat, říkám svítat. Ou, jé... 
 • Asus2/GF7AAAsus2/GF7Fmi7Fmi7
  R3:
  Dal bych ti, co chceš, 
  jsi malá holka, teď to nejde, za pár let to pochopíš. 
  Dal bych ti, co chceš, 
  ty seš talent holka, holka, kdo tě to tak naučil. 
 • AAsus2/GAAsus2/GAAAsus2/GAsus2/GF7F7F7F7
  D:
  Dal bych ti, co chceš.  
  Dal bych ti, co chceš, 
  ale už to nejde, nejde to, já ti říkám nejde to-o-o.  
  Dal bych ti, co chceš, ale už to nejde. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus