Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:12
 • Přidat do zpěvníku

Tři přání

Pavel Lohonka Žalman & spol

 • DmiB/DDmiDmiB/DAmiCFGmiDmiCB/DBmaj7DmiB/DDmiB/DA5
  S1:
  ON: Má dívka sbírá rozmarýn,  
  do vína prý ho dá,  
  a já mám v zádech mrazení,  
  že se zítra bez lásky vdá.  
  x x x x  
 • DmiB/DDmiB/DDmiB/DAmiCFGmiDmiCB
  S2:
  ONA: Tři lístky házím do louží,  
  své hříchy zaklí-nám,  
  tři přání prstem naznačím,  
  když na slámě usínám.  
 • FGmiFGmiCFGmiCDmiBmaj7DmiB/DDmiB/DA5Ami
  R1:
  OBA: A vítr, co s ní ve skalách  
  na flétnu dlouze hrál,  
  tak dlouho, až se strachy třás,  
  ten kdo lásku nemiloval.  
  x x x x
 • DmiB/DDmiB/DDmiB/DAmiCFGmiDmiCDmi
  S3:
  ONA: A zdává se mi o jezdcích,  
  jak jedou krajinou,  
  tak hořce drsnou po předcích,  
  jak já, čistou a nevinnou.  
 • DmiB/DDmiB/DDmiB/DAmiCFGmiDmiCBmaj7GmiA5
  S4:
  ON: První jezdec nevidí,  
  ten druhý že je král  
  OBA: a třetí, spoután na nohou,  
  nese v rukách svatý grá----ál.  
 • DmiB/DDmiB/DDmiB/DAmiCFGmiDmiCAmiBmaj7DmiB/DDmiB/D
  S5:
  ON: Když nápoj lásky spolyká,  
  mě v zádech zamrazí,  
  tři přání jezdcům vyplní  
  a zpitá se odplazí.  
  x x x x
 • DmiB/DDmiDmiAmiCFGmiB
  S6:
  ONA: Nad ránem, jen tak bez šatů,  
  jen slámu objímám,  
  tři jezdci mizí za obzor,  
  tři pouta u nohou mám.  
 • FGmiFGmiCFGmiDmiCBmaj7A5AmiDmi
  R1:
  OBA: A vítr, co s ní ve skalách  
  na flétnu dlouze hrál,  
  tak dlouho, až se strachy třás,  
  ten kdo lásku nemiloval.  
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus