Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:15
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku

Bude mi lehká zem

Petr Hapka, Jana Kirschner

 • CGmiFB7CGCF
  P1:
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x
 • CGmiFB7CGCF
  S1:
  ON: Mám pěknou sirku v zubech, krempu do čela 
  A bota zpuchřelá mi vrásky nedělá 
  ONA: Jen tou svou sirkou škrtni ať se ohřejem 
  Až přikryje nás zem tak už si neškrtnem
 • CGmiFB7CGCFC
  R1:
  ON: Má lásko jen ty smíš kázat mi nad hrobem  
  OBA: Má zem pak bude lehká 
  Bude mi lehká zem, bude mi lehká ze-e-em
 • GmiFB7CGCF
  M1:
  Á-á-á 
  á-á-á-á á-á-a 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x
 • CGmiFB7CGCFC
  S2:
  ONA: Mám tu svá vysvědčení, pohlednici z Brém 
  A proti pihám krém, co s nimi, čert je vem 
  ON: Ten čert sám brzo zjistí, že má v podpaží 
  Moc těžké závaží a někde v poli rozpaží
 • GmiFB7CGCFC
  R1:
  ONA: Má lásko jen ty smíš kázat mi nad hrobem  
  OBA: Má zem pak bude lehká 
  Bude mi lehká zem, lehká ze-e-em
 • GmiFB7CGCF
  M1:
  Á-á-á 
  á-á-á-á á-á-a 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x
 • CGmiFB7CGCFC
  S3:
  ONA: Tak dobré ráno milé myši v kostelích 
  Tak ať vám chutná klih všech křídel andělských 
  ON: A dobrý večer, sovo, která myši jíš 
  Ptáš se, zdali i my vzali, zavčas pali, jářku, to si piš
 • GmiFB7CGCFC
  R1:
  OBA: Má lásko jen ty smíš kázat mi nad hrobem  
  Má zem pak bude lehká 
  Bude mi lehká zem, bude mi lehká ze-e-em
 • GmiFB7CGCF
  M1:
  Á-á-á 
  á-á-á-á á-á-a 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x
 • CGmiFB7CGCFC
  S4:
  ON: Už nemám ani klobouk ONA: pluje povětřím 
  Jak zvony hledá Řím či sebe sama? ON: Co já vím? 
  Jen to, že co mám tebe už tíži necítím 
  Ááá-ááá-ááá-áá-á má
 • GmiFB7CGCFC
  R1:
  OBA: Lásko jen ty smíš kázat mi nad hrobem  
  Má zem pak bude lehká 
  Bude mi lehká zem, bude mi lehká ze-e-em
 • GmiFB7CGCCCF
  D1:
  Á-á-á 
  á-á-á-á á-á-a 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-x-x 
  x-x-x-x x-x-
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus