Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:9
 • Přidat do zpěvníku

Japonečka

Trampská

 • DA7DGmiGD7DA7EDA7EDD
  S1:
  V Jokohamě v přístavu, kde noc vládne tmou, 
  loučil se tam námořník se svou dívenkou. 
  A Japonečce malé slzičky stékají, 
  když jeho rety rudé slova lásky šeptají. 
 • DA7DGmiGD7DA7EDDA7D
  S2:
  Má japonečko malá, dřív než zvadne sakur květ, 
  tvoje láska neskonalá, donese mě k tobě zpět. 
  Ta chvíle odloučení rozplyne se jako dým 
  a potom děvče milé, budu navždy jenom tvým.
 • DA7DGmiGD7DA7DGmiGD7DA7EDA7EDD
  S3:
  Byl to ale námořník, co pro ženy žil, 
  co v každičkém přístavu z číše lásky pil. 
  Na Japonečku malou už dávno zapomněl, 
  na její rety rudé, které kdysi líbat směl. 
  Na Japonečku malou už dávno zapomněl, 
  na její rety rudé, které kdysi líbat směl.
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus