Nápověda

Jak písničky vznikají

Písničky textujeme a akordujeme podle dostupných videí. Snažíme se písničky udělat co nejblíže k příslušnému videu, ale není to vždy možné. Občas se také video, které jsme na tvorbu písničky použili ztratí nebo ho nelze na stránce přehrát a tak dáme nové. Písničku však již neopravujeme. Při­ložená videa tady chápejte spíše jako náhled na to, jak se písnička zpívá a hraje.


Nastavení – Globální nastavení

Zde si můžete nastavit následovné:

Nickname – je vaše jméno pro server. Toto jméno potřebujete pouze, pokud budete chtít vaše zpěvníky sdílet, abychom je mohli strukturovat a vytvořit na ně odkaz. Pokud zpěvníky sdílet nepotřebujete, tak Nickname není potřeba zadávat. UPOZORNĚNÍ – z předchozích důvodů nelze NIckaname měnit.

Zobrazovat mi jako m – Akord Ami se vám bude zobrazovat jako Am, pokud vám to lépe vyhovuje

Zobrazovat H jako B – všechny tóniny a akordy H… se vám budou zobrazovat jako B…Jedná se o značení zejména v západních zemích, pokud vám to takto vyhovuje

Zobrazovat hodnoty akordů v indexu – pak se vám např. akord Ami7 nebo Abmi7 zobrazí s číslem 7 nebo s b a 7 v malém v indexu. Pokud vám to nevyhovuje, můžete si nechat akordy po odkliknutí zo­brazovat jako prostý text bez indexů.

– Velikost písma – základní velikost písem v textu a písem v akordech. Všechny písničky, které nemají ve zpěvníku uloženou jinou velikost nebo je otevřete mimo zpěvník se vám budou zobrazovat v nastavené velikosti.

Zobrazovat pouze tóniny s prstoklady – všechny písničky mají provedené transpozice do všech tónin. Pouze u rozumně hratelných jsou ale u akordů vytvořeny i prstoklady. Tyto tóniny jsou v seznamu tónin označeny hvězdičkou. Pokud položku zakliknete, tak tóniny bez prstokladů se vám nebudou ve výběru zobrazovat.


Moje zpěvníky

Každý si můžete vytvořit libovolný počet zpěvníků. Písničku do ní přidáte příslušným tlačítkem. Pouze u písničky uložené do zpěvníků je možné ukládat svoje navolené atributy. Jinak je možné je měnit, ale nelze je uložit. U zpěvníku lze nastavit:

- Název

Velikost textu – toto se může hodit, když přejdete na jiné zobrazení např. TV nebo PC nebo promítačku, abyste nemuseli pracně manipulovat z každou písničkou. Při změně velikosti textu v globálním nastavení se ve zpěvníku nic nezmění a písmo zůstane podle zpěvníku.

Akordy – jestli chcete, aby se vám zobrazovaly nebo nezobrazovaly akordy, podle toho, jak zrovna zpěvník používáte

Veřejný – zda budete používat váš zpěvník jako veřejný, protože ho budete sdílet s dalšími uživateli. Aby se i jim zobrazila vámi navolená tónina a tím vaše akordy, tak musí být i ti další uživatelé zaregistrováni. Pokud nebudou, tak se jim akordy vůbec nezobrazí.

Pořadí písniček – po otevření zpěvníku si můžete navolit pořadí písniček ve zpěvníku


Atributy a jejich nastavení u pís­ničky.

Nastavení pracuje pouze u písniček ve zpěvníku a nastavení je potřeba uložit. Můžete nastavovat tyto atributy:

Tónina – zvolíte si v jakých akordech chcete písničku hrát. Tučně jsou zobrazeny ty tóniny, které jsme zvolili pro plné zadání prstokladů. U dalších tónin nemusí být prstoklady vše akordů k dispozici.

Rychlost – znamená rychlost pohybu textu na obrazovce. Námi je rychlost nastavena, tak aby souhlasila s rychlostí písničky na videu. Většinou si budete chtít nastavit u pomalých písniček trochu vyšší rychlost a naopak u rychlých trochu pomalejší.

Akordy – odkliknutím můžete schovat akordy z textu, pokud je nebudete potřebovat

Mezihra – odkliknutím si můžete schovat mezihry v písničce, pokud je nechcete hrát.

- Poznámky – ke každé písničce si můžete udělat vlastní poznámku.

Další atributy, které nelze u písničky nastavit jsou:

Prstoklady – prstoklady, které navrhují naši kytaristé, aby se písnička co nejlépe hrála.

Poznámka kytaristy – u některých písniček je poznámka od našich kytaristů, jak nejsnadněji písničku zahrát – např. písnička se hraje v Edur, ale kytara je podladěna o půl tónu a tedy znějící tónina je E♭ dur. Tato poznámka vám mnohdy může pomoci k přesnému hraní dané písničky.


Ovládání pohybu písniček

U každé písničky je v dolní části stránky ovládání, které je obdobou ovládání standardního přehrávače. Funkce ikon jsou následovné:

|<< – přejdete na předchozí písničku v seznamu

<< – posune běžící písničku o dva řádky zpět dolů (a vidíte text, který už byl výše). Můžete použít vícekrát po sobě.

> a || – pustí pohyb písničky z libovolného místa a kdekoli ji zastaví

Stop – písničku zastaví a vrátí na začátek

>> – posune běžící písničku o dva řádky nahoru (a vidíte text, které byl ještě nízko). Můžete použít vícekrát po sobě.

>>| – přejdete na další písničku v seznamu (zpěvníku)


Akordy

V této sekci můžete kdykoli vyhledávat námi použité akordy se všemi jejich verzemi prstokladů. Pokud vámi hledaný akord není k dispozici, tak ještě nebyl nikdy v žádné písničce použitý. Pokud váš akord naleznete, ale bez prstokladu, pak tento akord nikdy nebyl použit ve vybraných tóninách, které mají prstoklady udělány, u žádné písničky. Akordy se tedy průběžně doplňují, pokud se objeví nějaký nový. Ale samozřejmě, že čím dál tím méně.