Nápověda

Jak písničky vznikají

Písničky textujeme a akordujeme podle dostupných videí. Snažíme se písničky udělat co nejblíže k příslušnému videu, ale není to vždy možné. Občas se také video, které jsme na tvorbu písničky použili ztratí nebo ho nelze na stránce přehrát a tak dáme nové. Písničku však již neopravujeme. Při­ložená videa tady chápejte spíše jako náhled na to, jak se písnička zpívá a hraje.


Nastavení – Globální nastavení

Zde si můžete nastavit následovné:

 – Nickname – to je vaše jméno pro server. Toto jméno potřebujete pouze, pokud budete chtít vaše zpěvníky sdílet, abychom je mohli strukturovat a vytvořit na ně odkaz. Pokud zpěvníky sdílet nepotřebujete, tak Nickname není potřeba zadávat. UPOZORNĚNÍ – z předchozích důvodů nelze Nickaname měnit.

 – Zobrazovat mi jako m – Akordy Ami, Cmi apod. se vám budou zobrazovat jako Am, Cm pokud vám to lépe vyhovuje

 – Zobrazovat H jako B – všechny tóniny a akordy H se vám budou zobrazovat jako B. Jedná se o značení z anglické hudební abecedy.

 – Zobrazovat hodnoty akordů v indexu – pak se vám např. akord Ami7 nebo Abmi7 zobrazí s číslem 7 nebo s b a 7 v malém v indexu. Pokud vám to nevyhovuje, můžete si nechat akordy po odkliknutí zo­brazovat jako prostý text bez indexů.

 – Zobrazovat lomené akordy - lze vypnout zobrazování akordů s lomítkem. Po vypnutí zůstane jen akord před lomítkem, tudíž akord odpovídá zaznívající harmonii, ale bez správného basového tónu má poté akord odlišnou zvukovou barvu. Při vypnutí lomených akordů se již nezobrazují námi doporučené prstoklady, ale jen výchozí hmaty.

 – Velikost písma – základní velikost písem v textu a písem v akordech. Všechny písničky, které nemají ve zpěvníku uloženou jinou velikost nebo je otevřete mimo zpěvník se vám budou zobrazovat v nastavené velikosti.

 – Zobrazovat pouze tóniny s prstoklady – všechny písničky mají provedené transpozice do všech tónin. Pouze u vhodně hratelných jsou u akordů vytvořeny i prstoklady. Tyto tóniny jsou v seznamu tónin označeny hvězdičkou. Pokud položku zakliknete, tak se vám tóniny bez prstokladů nebudou ve výběru zobrazovat.


Moje zpěvníky

Lze vytvořit libovolný počet zpěvníků. Písničku do něj přidáte příslušným tlačítkem. Pouze u písničky uložené ve zpěvníku je možné ukládat své navolené atributy. Jinak je možné je měnit, ale nelze je uložit. U zpěvníku lze nastavit:

- Název

 – Velikost textu – toto se může hodit, když přejdete na jiné zobrazení např. TV nebo PC nebo promítačku, abyste nemuseli pracně manipulovat z každou písničkou. Při změně velikosti textu v globálním nastavení se ve zpěvníku nic nezmění a písmo zůstane podle zpěvníku.

 – Akordy – jestli chcete, aby se vám zobrazovaly nebo nezobrazovaly akordy, podle toho, jak zrovna zpěvník používáte

 – Veřejný – zda budete používat váš zpěvník jako veřejný, protože ho budete sdílet s dalšími uživateli. Aby se jim zobrazila i vámi navolená tónina a tím vaše akordy, tak musí být i ti další uživatelé zaregistrováni. Pokud nebudou, tak se jim akordy vůbec nezobrazí.

 – Pořadí písniček – po otevření zpěvníku si můžete navolit pořadí písniček ve zpěvníku


Atributy a jejich nastavení u pís­ničky

Nastavení funguje pouze u písniček ve zpěvníku a je potřeba ho uložit. Můžete nastavovat tyto atributy:

 – Tónina – zvolíte si v jakých akordech chcete písničku hrát. Tučně jsou zobrazeny ty tóniny, které jsme zvolili pro plné zadání prstokladů. U dalších tónin nemusí být k dispozici prsto­klady všech akordů.

 – Rychlost – znamená rychlost pohybu textu na obrazovce. Námi je rychlost nastavena tak, aby souhlasila s rychlostí písničky na videu.

 – Akordy – odkliknutím můžete schovat akordy z textu

 – Mezihra – odkliknutím si můžete schovat mezihry v písničce

 – Poznámky – ke každé písničce si lze udělat vlastní poznámku

Další atributy, které nelze u písničky nastavit:

 – Prstoklady – prstoklady, které navrhují naši kytaristé, aby se písnička co nejlépe hrála

 – Poznámka kytaristy – u některých písniček je poznámka od našich kytaristů, jak nejsnadněji písničku zahrát – např. písnička se hraje v Edur, ale kytara je podladěna o půl tónu a tedy znějící tónina je E♭ dur. Tato poznámka vám může pomoci k přesnější či snadnější repro­dukci dané písničky.


Ovládání pohybu písniček

U každé písničky je v dolní části stránky ovládání, které je obdobou ovládání standardního přehrávače. Funkce ikon jsou následovné:

|<< – přejdete na předchozí písničku v seznamu

<< – posune běžící písničku o dva řádky zpět dolů (a vidíte text, který už byl výše). Můžete použít vícekrát po sobě.

> a || – pustí pohyb písničky z libovolného místa a kdekoli ji zastaví

Stop – písničku zastaví a vrátí na začátek

>> – posune běžící písničku o dva řádky nahoru (a vidíte text, které byl ještě nízko). Můžete použít vícekrát po sobě.

>>| – přejdete na další písničku v seznamu (zpěvníku)


Akordy

V této sekci můžete kdykoli vyhledávat námi použité akordy se všemi jejich verzemi prstokladů. Pokud vámi hledaný akord není k dispozici, tak ještě nebyl nikdy v žádné písničce použitý. Pokud váš akord naleznete, ale bez prstokladu, pak tento akord nikdy nebyl použit ve vybraných tóninách, které mají prstoklady udělány, u žádné písničky.


Specifikace zpěvníkového zá­pisu

Co znamená S1, R1, B2, P1, M1, D1 apod.?

Tyto písmena symbolizují části písně. Čísla vyjadřují kolik různých takových pasáží v písni je.

S = sloka, R = refrén

B = bridge a prechorus (části, které se neobjevují tak pravidelně jako sloky a refrény)

P = předehra, M = mezihra, D = dohra, Rc = recitativ (recitovaná část písně)

Předehry, mezihry a dohry

Po zvážení hratelnosti mezihry a sóla buď vypisujeme, zkracujeme nebo přeskakujeme. Vypsány jsou jako akordy nad prázdné takty (bez textu). Mezihry lze vypnout v nastavení. Hratelnost hodnotíme podle možností zahrát to na jednu kytaru (ne ve více nástrojích).

Umístění akordických značek

Akordy umisťujeme vždy nad slabiku nebo před slabiku. Akord opakujeme na novém řádku na první době taktu. Ve výjimečných případech (např. v pomalých písních) i na 3. době – zkrátka tak, abychom usnadnili rozpoznání, na kterou slabiku dát důraz při zpěvu.

Co znamenají xxxx (x-x-x-x, xxx-xxx) v textech?

Jedno “x” symbolizuje jednu dobu, tj. pravidelnou rytmickou složku hudby.

Ve 4/4 taktu znamenají čtyři “x” za sebou jeden takt. V 6/8 taktu je jeden takt “xxx-xxx”, ve 3/4 “xxx” apod.

X s pomlčkou znamená neúplný takt. Např. “-x-x” symbolizuje 3. a 4. dobu, “x-x-x-“ symbolizuje 1., 2. a 3. apod. Na pomlčku zpravidla hned navazuje zpívaný text.

H7 místo H

V některých písních uvádíme místo akordu H akord H7. Zpravidla v tóninách G dur a E moll. Využíváme toho, že na kytaře lze H7 zmáčknout jednodušším hmatem, než H, a zvuk je v těchto případech velmi podobný.

Co znamená v akordické značce písmeno za lomítkem?

Písmeno za lomítkem vyjadřuje basový tón. Tj. nejnižší zaznívající tón. Lomená akordická značka říká, že se basový tón liší od základního tónu akordu.

Co je to N.C.?

N.C. je zkratka pro “no chord”, v překladu “žádný akord”. Toto označení používáme pro dva případy:

1) pokud v písni nezaznívá žádná harmonie, ale píseň pokračuje (např. zpěv bez doprovodu, rytmus bicích apod.)

2) pokud je v písni stopka (stoptime) – stopkou chápeme krátkou notu, po které následuje ticho (generální pauza), nebo začátek kapelní pomlky (tj. zpěv pokračuje, ale nástroje nehrají)

Repetice

V závěru skladby někdy používáme tyto repetice /: x-x-x-x    x-x-x-x :/

Jsou použity ve významu “opakuj dle libosti”. Jedná se zejména o refrény do ztracena, sóla na konci písně apod.

Lomený akord s basovým tónem o tón výš (např. C/D, F/G, G69/A apod.)

Tento zápis se využívá pro zapsání akordu, který by měl index 9(sus4). Akord je odvozen od basového tónu (tj. pro zvuk je podstatnější tón za lomítkem), ale tři další tóny akordu obsahuje akord před lomítkem. Proto se např. místo G9(sus4) používá zápis F/G. Fdur jsou tóny F, A, C a tóny G9(sus4) jsou G, C, D, F, A. Pokud si chcete takový akord zjednodušit, je důležitější orientovat se podle písmena za lomítkem (narozdíl od všech ostatních lomených akordů).


Poznámka kytaristy – názvosloví

Co je to kapodastr?
Kapodastr plní funkci posuvného pražce, díky němuž lze změnit tóninu bez nutnosti použít jiné hmaty. Je to mechanismus vypadající nejčastěji jako kolíček, který se nasazuje na krk kytary tak, aby domáčkl všechny struny na jednom pražci.

Co znamená “barré”?

“Barré” znamená zmáčknutí více strun jedním prstem. Nejčastěji se používá barré prvním prstem na jednom pražci přes všechny struny. Můžeme ale použít i tzv. malé barré, tj. např. přes dvě, tři, čtyři či pět strun nebo hrát barré např. třetím prstem.

Co je to “riff”?

Je to výrazně rytmizovaný motiv zpravidla postavený na několika navazujících akordech či změně některých tónů. Riffy hojně využívaly rockové kapely pro intra písní. Riffem začínají intra písní jako např. Smoke On The Water, Wonderwall, Highway To Hell apod.

Co je to “drop D”?

Některé písně jsou hrané na kytaru naladěnou v jiném, než standardním ladění. Ladění “drop D” získáte podladěním 6. struny (té nejtlustší) o tón níž (tj. z E na D). Pak je třeba uzpůsobit novému ladění i kytarové hmaty. Na našem serveru najdete hmaty jen pro standardní ladění.


Prstoklady

Prsty levé ruky: 1 – ukazováček, 2 – prostředníček, 3 – prsteníček, 4 – malíček, T – palec