Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

G

4
1
2

C

1
2
3
x

D

2
3
1
x
x
Poznámka kytaristy
Pro znění v originální tónině zvolte tóninu G dur a hrajte s kapodastrem na 2. pražci. (znějící tónina je A dur)

Alenka V Říši Divů

Karel Zich

 • S1:
  G
  4
  1
  2
  T e l e g r a m s a d r e s o u s v ě t ,
  C
  1
  2
  3
  x
  p í š u v n ě m p ě t v l í d n ý c h v ě t D
  2
  3
  1
  x
  x
  j e d n é d G
  4
  1
  2
  í v c e .
  K d o p a k v G
  4
  1
  2
  í , k a m j e j z í t r a p o š t a d o r u č í
  C
  1
  2
  3
  x
  a k o l i k n á h o d m u p o r u č í ,
  D
  2
  3
  1
  x
  x
  c h t ě l b y c h j e n v i d ě t z á ř o č í , k t e r é b G
  4
  1
  2
  u d o u j e č í s t . D
  2
  3
  1
  x
  x
 • R1:
  A š G
  4
  1
  2
  e l b y c h c e s t o u p r a š n o u c o n i k d o n e z m ě ř í ,
  s á m j C
  1
  2
  3
  x
  e d e n k r á t b y c h s p l n o u b r a š n o u c i n k n u l u d v e ř í ,
  b u d e v o D
  2
  3
  1
  x
  x
  č í c h m í t ú ž a s j a k A l e n k a v ř í š i d G
  4
  1
  2
  i v ů .
  I G
  4
  1
  2
  k d y ž d á m i k o š e m a ž ř á d k y b u d e č í s t ,
  j á c C
  1
  2
  3
  x
  h t ě l b y c h b ý t t í m l i s t o n o š e m , n e b o ť j s e m s i j i s t ,
  b u d e v o D
  2
  3
  1
  x
  x
  č í c h m í t ú ž a s j a k C
  1
  2
  3
  x
  A l e n k a v ř í š i d G
  4
  1
  2
  i v ů . D
  2
  3
  1
  x
  x
 • S2:
  G
  4
  1
  2
  J á n e c h a l v š e c h n a o k n a d o k o ř á n
  C
  1
  2
  3
  x
  a d í v a l s e n a s v ě t z e v š e c h s t r a n , D
  2
  3
  1
  x
  x
  j a k s e k G
  4
  1
  2
  o u l í .
  A c e l ý d G
  4
  1
  2
  e n p ř e m í t á m o d í v c e n e z n á m é ,
  C
  1
  2
  3
  x
  p r o č u ž s e d á v n o n e z n á m e ,
  s D
  2
  3
  1
  x
  x
  n a d a d r e s u n a j d e t o t o p G
  4
  1
  2
  o s e l s t v í m é . D
  2
  3
  1
  x
  x
 • R1:
  A š G
  4
  1
  2
  e l b y c h c e s t o u p r a š n o u c o n i k d o n e z m ě ř í ,
  s á m j C
  1
  2
  3
  x
  e d e n k r á t b y c h s p l n o u b r a š n o u c i n k n u l u d v e ř í ,
  b u d e v o D
  2
  3
  1
  x
  x
  č í c h m í t ú ž a s j a k A l e n k a v ř í š i d G
  4
  1
  2
  i v ů .
  I G
  4
  1
  2
  k d y ž d á m i k o š e m , a ž ř á d k y b u d e č í s t ,
  j á c C
  1
  2
  3
  x
  h t ě l b y c h b ý t t í m l i s t o n o š e m , n e b o ť j s e m s i j i s t ,
  b u d e v o D
  2
  3
  1
  x
  x
  č í c h m í t ú ž a s j a k C
  1
  2
  3
  x
  A l e n k a v ř í š i d G
  4
  1
  2
  i v ů .
 • S3:
  G
  4
  1
  2
  O d m í t l i m ů j t e l e g r a m
  C
  1
  2
  3
  x
  a ř e k l i p o s l a t j e j n e n í k a m - D
  2
  3
  1
  x
  x
  a d r e s a s G
  4
  1
  2
  c h á z í .
  A c e l ý d G
  4
  1
  2
  e n p ř e m í t á m o d í v c e n e z n á m é ,
  C
  1
  2
  3
  x
  p r o č u ž s e d á v n o n e z n á m e ,
  s D
  2
  3
  1
  x
  x
  n a d a d r e s u n a j d e . . . . p o s e l s t v í .
 • R2:
  A Š G
  4
  1
  2
  e l b y c h c e s t o u p r a š n o u c o n i k d o n e z m ě ř í ,
  s á m j C
  1
  2
  3
  x
  e d e n k r á t b y c h s p l n o u b r a š n o u c i n k n u l u d v e ř í ,
  b u d e v o D
  2
  3
  1
  x
  x
  č í c h m í t ú ž a s j a k A l e n k a v ř í š i d G
  4
  1
  2
  i v ů .
  I G
  4
  1
  2
  k d y ž d á m i k o š e m , a ž ř á d k y b u d e č í s t ,
  j á c C
  1
  2
  3
  x
  h t ě l b y c h b ý t t í m l i s t o n o š e m , n e b o ť j s e m s i j i s t ,
  b u d e v o D
  2
  3
  1
  x
  x
  č í c h m í t ú ž a s j a k C
  1
  2
  3
  x
  A l e n k a v ř í š i d G
  4
  1
  2
  i v ů ,
  b u d e v o D
  2
  3
  1
  x
  x
  č í c h m í t ú ž a s j a k C
  1
  2
  3
  x
  A l e n k a v ř í š i d G
  4
  1
  2
  i v ů .