Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

E

1
3
2

A

3
2
1
x

H 7

4
3
1
2
x

F

2
4
3
2.
1

H

4
3
2
x
2.
1

C 7

4
3
x
4.
1

Báječná ženská

Michal Tučný

 • S1:
  T e n h l e p E
  1
  3
  2
  ř í b ě h j e p r a v d a , a ť v i s í m , j e s t l i v á m b u d u l A
  3
  2
  1
  x
  h á t .
  J á j s e m p H 7
  4
  3
  1
  2
  x
  o t k a l j e d n u d í v k u a d o d n e š n í h o d n e j i m á m r E
  1
  3
  2
  á d .
  N i k d y n E
  1
  3
  2
  e m ě l a z l o s t , k d y ž j s e m h l u b o k o d o k a p s y m A
  3
  2
  1
  x
  ě l ,
  v ž d y c k y m H 7
  4
  3
  1
  2
  x
  ě l a p o c h o p e n í a j á s e s n í n i k d y h á d a t n e m u s E
  1
  3
  2
  e l .
 • R1:
  K d y ž s i b E
  1
  3
  2
  á j e č n o u ž e n s k o u v e z m e b á j e č n e j c A
  3
  2
  1
  x
  h l a p ,
  t a k m a j í b H 7
  4
  3
  1
  2
  x
  á j e č n e j ž i v o t p l n e j b á j e č n e j c h d n í b e z ú t E
  1
  3
  2
  r a p .
  C e l e j d E
  1
  3
  2
  e n j e n t a k s e d í a p o p í j e j í C h a t o n e a u x d u P A
  3
  2
  1
  x
  a p p e ,
  k d y ž s i b H 7
  4
  3
  1
  2
  x
  á j e č n o u ž e n s k o u v e z m e b á j e č n e j c E
  1
  3
  2
  h l a p .
 • S2:
  N E
  1
  3
  2
  i k d y j s e m n e s l y š e l : " K a m j d e š , k d y p ř i j d e š a k d e j s i b A
  3
  2
  1
  x
  y l " .
  A j á n H 7
  4
  3
  1
  2
  x
  i k d y n e z a p o m ě l , a b y c h s v o j e s l i b y v y p l n E
  1
  3
  2
  i l .
  A E
  1
  3
  2
  k d y ž v z p o m í n a l a , t a k j e n n a t o h e z k ý , c o n á m ž i v o t d A
  3
  2
  1
  x
  a l ,
  n e d a l H 7
  4
  3
  1
  2
  x
  a m i p ř í l e ž i t o s t , n a c o b y c h s i t a k y s t ě ž o v E
  1
  3
  2
  a l .
 • R1:
  K d y ž s i b E
  1
  3
  2
  á j e č n o u ž e n s k o u v e z m e b á j e č n e j c A
  3
  2
  1
  x
  h l a p ,
  t a k m a j í b H 7
  4
  3
  1
  2
  x
  á j e č n e j ž i v o t p l n e j b á j e č n e j c h d n í b e z ú t E
  1
  3
  2
  r a p .
  C e l e j d E
  1
  3
  2
  e n j e n t a k s e d í a p o p í j e j í C h a t o n e a u x d u P A
  3
  2
  1
  x
  a p p e ,
  k d y ž s i b H 7
  4
  3
  1
  2
  x
  á j e č n o u ž e n s k o u v e z m e b á j e č n e j c E
  1
  3
  2
  h l a p .
 • S3:
  T e n h l e p E
  1
  3
  2
  ř í b ě h j e p r a v d a a s n í m s v ů j k l o b o u k , j e s t l i j s e m v á m l A
  3
  2
  1
  x
  h a l ,
  ž e j s e m p H 7
  4
  3
  1
  2
  x
  o t k a l j e d n u d í v k u a t u d í v k u j s e m s i z a ž e n u v E
  1
  3
  2
  z a l .
  Z E
  1
  3
  2
  n í t o j a k p o h á d k a Z o ř í š k u k r á l o v n y M A
  3
  2
  1
  x
  á b ,
  ž e s i b H 7
  4
  3
  1
  2
  x
  á j e č n o u ž e n s k o u v z a l j e d e n b á j e č n e j c E
  1
  3
  2
  h l a p .
 • R1:
  K d y ž s i b F á j e č n o u ž e n s k o u v e z m e b á j e č n e j c H h l a p ,
  t a k m a j í b C 7 á j e č n e j ž i v o t p l n e j b á j e č n e j c h d n í b e z ú t F r a p .
  C e l e j d F e n j e n t a k s e d í a p o p í j e j í C h a t o n e a u x d u P H a p p e ,
  k d y ž s i b C 7 á j e č n o u ž e n s k o u v e z m e b á j e č n e j c F h l a p .
 • R1:
  K d y ž s i b F á j e č n o u ž e n s k o u v e z m e b á j e č n e j c H h l a p ,
  t a k m a j í b C 7 á j e č n e j ž i v o t p l n e j b á j e č n e j c h d n í b e z ú t F r a p .
  C e l e j d F e n j e n t a k s e d í a p o p í j e j í C h a t o n e a u x d u P H a p p e . . .