Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

G

4
1
2

C

1
2
3
x

D

2
3
1
x
x

E mi

3
2

Colorado

Kabát

 • S1:
  T á t a v G
  4
  1
  2
  ž d y c k y ř í k a l , h o c h u ž á d n ý s C
  1
  2
  3
  x
  t r a c h y ,
  S e š k o v b o j v C G
  4
  1
  2
  o l o r a d u , m ů ž e š k r á v y p D
  2
  3
  1
  x
  x
  á s t .
  J á r a d š i u G
  4
  1
  2
  t r a t i l j s e m p s a a v š e c h n y p C
  1
  2
  3
  x
  r a c h y ,
  d o s r d c e E G
  4
  1
  2
  v r o p y j á o D
  2
  3
  1
  x
  x
  d j e l v k l i d u k G
  4
  1
  2
  r á s t .
 • S2:
  N a r v a n ý k G
  4
  1
  2
  a p s y , p r s t e n y , ř e t ě z y z C
  1
  2
  3
  x
  l a t ý ,
  t a m k o l e m k G
  4
  1
  2
  r k u m í s t n í i n d i á n i m D
  2
  3
  1
  x
  x
  a j .
  A t y c o n G
  4
  1
  2
  e m a k a j , t a k s o u n e j v í c b o h C
  1
  2
  3
  x
  a t ý ,
  m u s í m s i p G
  4
  1
  2
  o h n o u t , d o k a v D
  2
  3
  1
  x
  x
  a ď t a m r o z d á v G
  4
  1
  2
  a j .
 • R1:
  Z B i l l a n G
  4
  1
  2
  a N o v á k a z m ě n í m s i s v ý j C
  1
  2
  3
  x
  m é n o
  a a ž t u m G
  4
  1
  2
  a l o u z e m i c e l o u r o z k r a d D
  2
  3
  1
  x
  x
  e m ,
  t a k s e v G
  4
  1
  2
  r á t í m v e s v ý r o d n ý C o l o r E mi
  3
  2
  a - - - d C
  1
  2
  3
  x
  o ,
  o t ý z G
  4
  1
  2
  l a t ý ž í l e ř D
  2
  3
  1
  x
  x
  e k n u d o m a v G
  4
  1
  2
  š e m .
 • S3:
  T a m k r a d o u v G
  4
  1
  2
  š i c h n i , c o b l í z k o v o k o l o b C
  1
  2
  3
  x
  y d l e j ,
  š e r i f s e n G
  4
  1
  2
  a n ě j e n o m h e z k y u s m í v D
  2
  3
  1
  x
  x
  á ,
  k d y b y s e n G
  4
  1
  2
  e s m á l , t a k h o o k a m ž i t ě z C
  1
  2
  3
  x
  m y d l e j ,
  h á z e j m u k G
  4
  1
  2
  o s t i z a t o , ž D
  2
  3
  1
  x
  x
  e s e n e d í v G
  4
  1
  2
  á .
 • S4:
  M í s t o k G
  4
  1
  2
  r a v t a m , n e l ž u v á m , p r e j p a s o u h C
  1
  2
  3
  x
  o l k y
  a k d y ž j i m n G
  4
  1
  2
  e z a p l a t í š , v y r a z e j t i d D
  2
  3
  1
  x
  x
  e c h ,
  a l e s I G
  4
  1
  2
  Q t o t a m n e b u d e t a k h C
  1
  2
  3
  x
  o r k ý ,
  m í s t o n G
  4
  1
  2
  a k o n í c h t a m j D
  2
  3
  1
  x
  x
  e z d ě j v m e d v ě d G
  4
  1
  2
  e c h .
 • R1:
  Z B i l l a n G
  4
  1
  2
  a N o v á k a z m ě n í m s i s v ý j C
  1
  2
  3
  x
  m é n o
  a a ž t u m G
  4
  1
  2
  a l o u z e m i c e l o u r o z k r a d D
  2
  3
  1
  x
  x
  e m ,
  t a k s e v G
  4
  1
  2
  r á t í m v e s v ý r o d n ý C o l o r E mi
  3
  2
  a - - - d C
  1
  2
  3
  x
  o ,
  o t ý z G
  4
  1
  2
  l a t ý ž í l e ř D
  2
  3
  1
  x
  x
  e k n u d o m a v G
  4
  1
  2
  š e m .
 • R1:
  Z B i l l a n G
  4
  1
  2
  a N o v á k a z m ě n í m s i s v ý j C
  1
  2
  3
  x
  m é n o
  a a ž t u m G
  4
  1
  2
  a l o u z e m i c e l o u r o z k r a d D
  2
  3
  1
  x
  x
  e m ,
  t a k s e v G
  4
  1
  2
  r á t í m v e s v ý r o d n ý C o l o r E mi
  3
  2
  a - - - d C
  1
  2
  3
  x
  o ,
  o t ý z G
  4
  1
  2
  l a t ý ž í l e ř D
  2
  3
  1
  x
  x
  e k n u d o m a v G
  4
  1
  2
  š e m ,
  a o t ý z l a t ý ž í l e ř D
  2
  3
  1
  x
  x
  e k n u d o m a v G
  4
  1
  2
  š e m .