Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

A mi

1
3
2
x

C

1
2
3
x

G

4
1
2

E

1
3
2

D

2
3
1
x
x

D mi

1
3
2
x
x

G 7

1
2
3

F

2
4
3
1.
1

E 7

1
2

A

3
2
1
x
Poznámka kytaristy
Pro znění v originální tónině podlaďte kytaru o půl tónu níž a zvolte tóninu A moll. (znějící tónina je G♯ moll)

Dej mi víc své lásky

Olympic

 • S1:
  V A mi
  1
  3
  2
  x
  y m y s l e l j s e m s p o u s t u n á p a d ů , a ú C
  1
  2
  3
  x
  ú ,
  c o p A mi
  1
  3
  2
  x
  o d p o r u j o u h l o u p o u n á l a d G
  4
  1
  2
  u , a ú E
  1
  3
  2
  ú ,
  h A mi
  1
  3
  2
  x
  o d i t k l í č e d o k a n á l u ,
  s D
  2
  3
  1
  x
  x
  j e t p o z a d k u h D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  o l o u s k á l u ,
  v A mi
  1
  3
  2
  x
  n o c i c h o d i t s E
  1
  3
  2
  t r a š i t d o h r a d A mi
  1
  3
  2
  x
  u .
 • S2:
  D A mi
  1
  3
  2
  x
  á m s i d v o j e h o u s l e p o d b r a d u , a ú C
  1
  2
  3
  x
  ú ,
  v b A mi
  1
  3
  2
  x
  í l é p l a c h t ě c h o d í m p o z a d G
  4
  1
  2
  u , a ú E
  1
  3
  2
  ú ,
  ú A mi
  1
  3
  2
  x
  p l n ě m e l a n c h o l i c k y ,
  s c D
  2
  3
  1
  x
  x
  i t e m p r o v ě c , j D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  a k o v ž d y c k y ,
  v A mi
  1
  3
  2
  x
  y r á b í m t u h E
  1
  3
  2
  r a d n í z á h a d A mi
  1
  3
  2
  x
  u . G
  4
  1
  2
  G 7
  1
  2
  3
 • R1:
  C
  1
  2
  3
  x
  M á d r a h á d e j m i v í c , E
  1
  3
  2
  m á d r a h á d e j m i v í c ,
  A mi
  1
  3
  2
  x
  m á d r a h á d F
  2
  4
  3
  1.
  1
  e j m i v í c s v é l C
  1
  2
  3
  x
  á s k y , a ú G 7
  1
  2
  3
  ú .
  C
  1
  2
  3
  x
  J á n e c h c i s k o r o n i c , E
  1
  3
  2
  j á n e c h c i s k o r o n i c ,
  A mi
  1
  3
  2
  x
  j á c h c i j e n p F
  2
  4
  3
  1.
  1
  o h l a d i t t v é v C
  1
  2
  3
  x
  l á s k y , ú E 7
  1
  2
  ú .
 • S3:
  N A mi
  1
  3
  2
  x
  e j l e p š í z t ě c h d i v n e j n á p a d ů , a ú C
  1
  2
  3
  x
  ú ,
  m i d A mi
  1
  3
  2
  x
  o k o n a l e z v e d n u l n á l a d G
  4
  1
  2
  u , a ú E
  1
  3
  2
  ú ,
  n A mi
  1
  3
  2
  x
  a t r h á m t i s e d m i k r á s k y ,
  t D
  2
  3
  1
  x
  x
  e b e c e l o u s t D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  v ý m i v l á s k y ,
  z A mi
  1
  3
  2
  x
  a m k n u s i n a s E
  1
  3
  2
  e d m z á p a d A mi
  1
  3
  2
  x
  ů .
 • R1:
  C
  1
  2
  3
  x
  M á d r a h á d e j m i v í c , E
  1
  3
  2
  m á d r a h á d e j m i v í c ,
  A mi
  1
  3
  2
  x
  m á d r a h á d F
  2
  4
  3
  1.
  1
  e j m i v í c s v é l C
  1
  2
  3
  x
  á s k y , a ú G 7
  1
  2
  3
  ú .
  C
  1
  2
  3
  x
  J á n e c h c i s k o r o n i c , E
  1
  3
  2
  j á n e c h c i s k o r o n i c ,
  A mi
  1
  3
  2
  x
  j á c h c i j e n p F
  2
  4
  3
  1.
  1
  o h l a d i t t v é v C
  1
  2
  3
  x
  l á s k y , ú E 7
  1
  2
  ú .
 • S3:
  N A mi
  1
  3
  2
  x
  e j l e p š í z t ě c h d i v n e j n á p a d ů , a ú C
  1
  2
  3
  x
  ú ,
  m i d A mi
  1
  3
  2
  x
  o k o n a l e z v e d n u l n á l a d G
  4
  1
  2
  u , a ú E
  1
  3
  2
  ú ,
  n A mi
  1
  3
  2
  x
  a t r h á m t i s e d m i k r á s k y ,
  t D
  2
  3
  1
  x
  x
  e b e c e l o u s t D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  v ý m i v l á s k y ,
  z A mi
  1
  3
  2
  x
  a m k n u s i n a s E
  1
  3
  2
  e d m z á p a d A mi
  1
  3
  2
  x
  ů , a ú ú , a ú ú , a ú ú , a ú A
  3
  2
  1
  x
  ú .