Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

A mi

1
3
2
x

A sus2

3
2
x

D mi

1
3
2
x
x

G

4
1
2

C

1
2
3
x

E 7

1
2
Poznámka kytaristy
Ve slokách se Ami střídá s Asus2 (viz předehra), v refrénech pak i Dmi s Dsus2

Kometa

Jaromír Nohavica

 • P:
  x A mi
  1
  3
  2
  x
  x x - x x x x A sus2
  3
  2
  x
  x x - - - - x A mi
  1
  3
  2
  x
  x x
  x A mi
  1
  3
  2
  x
  x x - x x x x A sus2
  3
  2
  x
  x x - - - - x A mi
  1
  3
  2
  x
  x x
 • S1:
  S A mi
  1
  3
  2
  x
  p a t ř i l j s e m k o m e t u , o b l o h o u l e t ě l a ,
  A mi
  1
  3
  2
  x
  c h t ě l j s e m j í z a z p í v a t , o n a m i z m i z e l a ,
  D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  z m i z e l a j a k o l a ň u G
  4
  1
  2
  l e s a v r e m í z k u ,
  C
  1
  2
  3
  x
  v o č í c h m i z b y l o j e n p E 7
  1
  2
  á r ž l u t ý c h p e n í z k ů .
 • S2:
  A mi
  1
  3
  2
  x
  P e n í z k y u k r y l j s e m d o h l í n y p o d d u b e m ,
  A mi
  1
  3
  2
  x
  a ž p ř í š t ě p ř i l e t í , m y u ž t u n e b u d e m ,
  D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  m y u ž t u n e b u d e m , a G
  4
  1
  2
  c h , p ý c h o m a r n i v á ,
  C
  1
  2
  3
  x
  s p a t ř i l j s e m k o m e t u , c E 7
  1
  2
  h t ě l j s e m j í z a z p í v a t .
 • R1:
  A mi
  1
  3
  2
  x
  O v o d ě , o t r á v ě , D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  o l e s e ,
  o G
  4
  1
  2
  s m r t i , s e k t e r o u s m í ř i t C
  1
  2
  3
  x
  n e j d e s e , E 7
  1
  2
  o A mi
  1
  3
  2
  x
  l á s c e , o z r a d ě , o D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  s v ě t ě
  a E 7
  1
  2
  o v š e c h l i d e c h , c o k d y ž i l i , n a t é h l e p A mi
  1
  3
  2
  x
  l a n e t ě .
 • M:
  ( x A mi
  1
  3
  2
  x
  x x ) - x x x x D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  x x - x x x x E 7
  1
  2
  x x - x x x x x x - x x x
 • S3:
  N A mi
  1
  3
  2
  x
  a h v ě z d n é m n á d r a ž í c i n k a j í v a g ó n y ,
  A mi
  1
  3
  2
  x
  p a n K e p l e r r o z e p s a l n e b e s k é z á k o n y ,
  D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  h l e d a l , a ž n a l e z l v h G
  4
  1
  2
  v ě z d á ř s k ý c h t r i e d r e c h
  C
  1
  2
  3
  x
  t a j e m s t v í , k t e r á t e ď n E 7
  1
  2
  e s e m e n a b e d r e c h .
 • S4:
  A mi
  1
  3
  2
  x
  V e l k á a o d v ě k á t a j e m s t v í p ř í r o d y ,
  A mi
  1
  3
  2
  x
  ž e j e n o m z č l o v ě k a č l o v ě k s e n a r o d í ,
  D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  ž e k o ř e n s v ě t v e m i v G
  4
  1
  2
  e s t r o m s e s p o j u j e ,
  C
  1
  2
  3
  x
  k r e v n a š i c h n a d ě j í v E 7
  1
  2
  e s m í r e m p u t u j e .
 • R2:
  A mi
  1
  3
  2
  x
  N a n a n a , n a n a n a n D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  a n a n a ,
  n G
  4
  1
  2
  a n a n a , n a n a n a C
  1
  2
  3
  x
  n a n a n a ,
  n A mi
  1
  3
  2
  x
  a n a n a , n a n a n a D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  n a n a n a .
 • M:
  x A mi
  1
  3
  2
  x
  x x - x x x x D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  x x - x x x x E 7
  1
  2
  x x - x x x x x x - x x x
 • S5:
  S A mi
  1
  3
  2
  x
  p a t ř i l j s e m k o m e t u , b y l a j a k r e l i é f ,
  z A mi
  1
  3
  2
  x
  p o d r u k o u u m ě l c e , k t e r ý u ž n e ž i j e ,
  D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  š p l h a l j s e m d o n e b e , c G
  4
  1
  2
  h t ě l j s e m j i o s a h a t ,
  C
  1
  2
  3
  x
  m a r n o s t m n e v y s v l é k l a c E 7
  1
  2
  e l é h o d o n a h a .
 • S6:
  A mi
  1
  3
  2
  x
  J a k s o c h a D a v i d a z b í l é h o m r a m o r u
  s A mi
  1
  3
  2
  x
  t á l j s e m a h l e d ě l j s e m , h l e d ě l j s e m n a h o r u ,
  D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  a ž p ř í š t ě p ř i l e t í , a G
  4
  1
  2
  c h , p ý c h o m a r n i v á ,
  C
  1
  2
  3
  x
  m y u ž t u n e b u d e m , a l e j E 7
  1
  2
  i n ý j í z a z p í v á .
 • R3:
  A mi
  1
  3
  2
  x
  O v o d ě , o t r á v ě , o D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  l e s e ,
  o G
  4
  1
  2
  s m r t i , s e k t e r o u s m í ř i t C
  1
  2
  3
  x
  n e j d e s e , E 7
  1
  2
  o A mi
  1
  3
  2
  x
  l á s c e , o z r a d ě , o D mi
  1
  3
  2
  x
  x
  s v ě t ě ,
  E 7
  1
  2
  b u d e t o p í s n i č k a o n á s a k o m e t ě .