Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

G

4
1
2

D

2
3
1
x
x

D 7

3
1
2
x
x

F / A

2
3
x
1.
1

G / H

4
3
1
x

C

1
2
3
x

G 7

1
2
3
Poznámka kytaristy
Pro znění v originální tónině zvolte tóninu G dur a hrajte s kapodastrem na 4. pražci (znějící tónina je B dur)

Mléčný bar

Jaroslav Uhlíř

 • P1:
  x G
  4
  1
  2
  - x - x - x x - x - x - x D
  2
  3
  1
  x
  x
 • S1:
  K G
  4
  1
  2
  d y ž j d e n a š e t ř í d a d o b a r u m l é č n é h o ,
  b G
  4
  1
  2
  e r e s s e b o u t ř í d n í h o J á r D
  2
  3
  1
  x
  x
  u J e č n é h o .
  N D
  2
  3
  1
  x
  x
  á š t ř í d n í j e t a k y n a s l a d k ý p e č i v o ,
  m D
  2
  3
  1
  x
  x
  á d a l e k o r D 7
  3
  1
  2
  x
  x
  a d š i o p l a t k G
  4
  1
  2
  y n e ž p i v o .
 • R1:
  D G
  4
  1
  2
  á - - m F / A
  2
  3
  x
  1.
  1
  e s G / H
  4
  3
  1
  x
  i p C
  1
  2
  3
  x
  ě t a t ř i c e t c h l e b í č k ů , ( p ě t a t ř i c e t c h l e b í č k ů )
  j C
  1
  2
  3
  x
  e n á m j a k o v n e b í č k G
  4
  1
  2
  u , ( j e n á m j a k o v n e b í č k u )
  p G
  4
  1
  2
  ě t a t ř i c e t k r e m r o l í , ( p ě t a t ř i c e t k r e m r o l í )
  c G
  4
  1
  2
  o s e v p u s e r G 7
  1
  2
  3
  o z d r o l C
  1
  2
  3
  x
  í . ( c o s e v p u s e r o z d r o l í )
  P C
  1
  2
  3
  x
  a k s e n e s e d o b á r u ( p a k s e n e s e d o b á r u )
  p C
  1
  2
  3
  x
  ě t a t ř i c e t p o h á r G
  4
  1
  2
  ů , ( p ě t a t ř i c e t p o h á r ů )
  k G
  4
  1
  2
  d y ž t o v š i c h n i s p a p a j í , ( k d y ž t o v š i c h n i s p a p a j í )
  p a k j e š t ě p G
  4
  1
  2
  ě t a t ř i c e t k a k a í , k a k a í , k a k a í ,
  j G
  4
  1
  2
  ě ž i š m a r j a k G 7
  1
  2
  3
  a k a í C
  1
  2
  3
  x
  . - x - x - x D 7
  3
  1
  2
  x
  x
 • S2:
  U G
  4
  1
  2
  č i t e l z n á ř e č i a m á z n i c h d o k t o r á t ,
  b G
  4
  1
  2
  e z ř e č í v š a k s n í p ě t m a n d l o v D
  2
  3
  1
  x
  x
  ý c h č o k o l á d .
  C D
  2
  3
  1
  x
  x
  o j e d o b r ý , t o j e n e z d r a v ý , p ř á t e l é ,
  u D
  2
  3
  1
  x
  x
  č i t e l n á m o D 7
  3
  1
  2
  x
  x
  t o m v y p r á v G
  4
  1
  2
  í v e s e l e .
 • R1:
  D G
  4
  1
  2
  á - - m F / A
  2
  3
  x
  1.
  1
  e s G / H
  4
  3
  1
  x
  i p C
  1
  2
  3
  x
  ě t a t ř i c e t c h l e b í č k ů , ( p ě t a t ř i c e t c h l e b í č k ů )
  j C
  1
  2
  3
  x
  e n á m j a k o v n e b í č k G
  4
  1
  2
  u , ( j e n á m j a k o v n e b í č k u )
  p G
  4
  1
  2
  ě t a t ř i c e t k r e m r o l í , ( p ě t a t ř i c e t k r e m r o l í )
  c G
  4
  1
  2
  o s e v p u s e r G 7
  1
  2
  3
  o z d r o l C
  1
  2
  3
  x
  í . ( c o s e v p u s e r o z d r o l í )
  P C
  1
  2
  3
  x
  a k s e n e s e d o b á r u ( p a k s e n e s e d o b á r u )
  p C
  1
  2
  3
  x
  ě t a t ř i c e t p o h á r G
  4
  1
  2
  ů , ( p ě t a t ř i c e t p o h á r ů )
  k G
  4
  1
  2
  d y ž t o v š i c h n i s p a p a j í , ( k d y ž t o v š i c h n i s p a p a j í )
  p a k j e š t ě p G
  4
  1
  2
  ě t a t ř i c e t k a k a í , k a k a í , k a k a í ,
  j G
  4
  1
  2
  ě ž i š m a r j a k G 7
  1
  2
  3
  a k a í C
  1
  2
  3
  x
  . - x - x - x D 7
  3
  1
  2
  x
  x
 • S3:
  P G
  4
  1
  2
  r o p ř í p a d , ž e č l o v ě k p o t k á p s y t o u l a v é ,
  k G
  4
  1
  2
  o u p í m e p á r d o b r o t d o k a p s D
  2
  3
  1
  x
  x
  y , d o p r a v é .
  V D
  2
  3
  1
  x
  x
  r a c í m e s e z p á t k y d o š k o l y p ě š i n o u ,
  c D
  2
  3
  1
  x
  x
  e l o u t ř í d u b D 7
  3
  1
  2
  x
  x
  ř i c h o r o z b o l G
  4
  1
  2
  í v ě t š i n o u .
 • R1:
  D G
  4
  1
  2
  á - - m F / A
  2
  3
  x
  1.
  1
  e s G / H
  4
  3
  1
  x
  i p C
  1
  2
  3
  x
  ě t a t ř i c e t c h l e b í č k ů , ( p ě t a t ř i c e t c h l e b í č k ů )
  j C
  1
  2
  3
  x
  e n á m j a k o v n e b í č k G
  4
  1
  2
  u , ( j e n á m j a k o v n e b í č k u )
  p G
  4
  1
  2
  ě t a t ř i c e t k r e m r o l í , ( p ě t a t ř i c e t k r e m r o l í )
  c G
  4
  1
  2
  o s e v p u s e r G 7
  1
  2
  3
  o z d r o l C
  1
  2
  3
  x
  í . ( c o s e v p u s e r o z d r o l í )
  P C
  1
  2
  3
  x
  a k s e n e s e d o b á r u ( p a k s e n e s e d o b á r u )
  p C
  1
  2
  3
  x
  ě t a t ř i c e t p o h á r G
  4
  1
  2
  ů , ( p ě t a t ř i c e t p o h á r ů )
  k G
  4
  1
  2
  d y ž t o v š i c h n i s p a p a j í , ( k d y ž t o v š i c h n i s p a p a j í )
  p a k j e š t ě p G
  4
  1
  2
  ě t a t ř i c e t k a k a í , k a k a í , k a k a í ,
  j G
  4
  1
  2
  ě ž i š m a r j a k G 7
  1
  2
  3
  a k a í C
  1
  2
  3
  x
  .