Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

E

1
3
2

C mi 7

4
3
1
x
4.

A add9

3
2
x

H add11 / D

3
4
1
x
6.

H sus4

4
3
1
x

Nebo

ALYA

 • P1:
  x E
  1
  3
  2
  - x - x - x x - x - x - x
 • S1:
  O N A : C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  A k s k o č í o n , t a k s k o č í š t i e ž , A add9
  3
  2
  x
  o d p o v e ď u ž d á v n o v i e m
  E
  1
  3
  2
  N o j e d i n é , č o m ô ž e m m a ť , j e j e h o t i e ň H add11 / D
  3
  4
  1
  x
  6.
  C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  D o b r e v i e š , ž e p a d n e š s n í m t i e ž , A add9
  3
  2
  x
  o d p o v e ď u ž d á v n o v i e m
  E
  1
  3
  2
  V e ď o n j e d ô v o d , p r e č o p o n o c i a c h b d i e m H add11 / D
  3
  4
  1
  x
  6.
 • S2:
  x H sus4
  4
  3
  1
  x
  - - - x - - C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  - x - K e ď v t v o j i c h o č i a c h b A add9
  3
  2
  x
  l ú d i m
  Ú ú - ú H sus4
  4
  3
  1
  x
  ú , b ú r k a v C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  o m n e z A add9
  3
  2
  x
  ú r i
 • R1:
  O C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  d v i a ť m a v e t r o m s k ú s n a o A add9
  3
  2
  x
  k r a j ú t e s u
  J a s E
  1
  3
  2
  k o č í m , j a p a d n e m , n o , c h c e m p a d a ť l e n d o t H add11 / D
  3
  4
  1
  x
  6.
  v o j i c h r ú k
  V i e m , v C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  l n y n á s u n e s ú n a o A add9
  3
  2
  x
  k r a j ú t e s u
  A k s E
  1
  3
  2
  k l a m e š , a k p a d n e š , p r o s í m , p a d a j l e n d o m H add11 / D
  3
  4
  1
  x
  6.
  o j i c h r ú k
 • S3:
  O N : C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  V i e š , ž e s a r á d n e c h á m v i e s ť , A add9
  3
  2
  x
  n o , b o j í m s a v y j s ť n a c e s t u - u E
  1
  3
  2
  V i e m , ž e n i e k d e k o n č í a s n á ď n i e n a m E
  1
  3
  2
  i e s t a c h , k d e t o j e b e z t H add11 / D
  3
  4
  1
  x
  6.
  v o j i c h r ú - ú C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  k
  S n a ž í m e s a l e t i e ť p r e č , A add9
  3
  2
  x
  n o , v ž d y n á s d o b e h n e p r ú - ú E
  1
  3
  2
  d
  N a p r a v í m i s v e t t v o j s m i e c h , t v o j a l E
  1
  3
  2
  á s k a - l i e k , n a p o s H add11 / D
  3
  4
  1
  x
  6.
  l e d n ý s ú - ú H sus4
  4
  3
  1
  x
  d
 • S4:
  Ó ó - ó C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  ó , n e v i e š m A add9
  3
  2
  x
  a n á j s ť v n i k o m i n o m , a n i v H sus4
  4
  3
  1
  x
  o m n e , a C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  h
  N e d o v o l A add9
  3
  2
  x
  í m , n e c h t o , č o m á m e , z o m r i e
 • R1:
  O B A : O C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  d v i a ť m a v e t r o m s k ú s n a o A add9
  3
  2
  x
  k r a j ú t e s u
  J a s E
  1
  3
  2
  k o č í m , j a p a d n e m , n o , c h c e m p a d a ť l e n d o t H add11 / D
  3
  4
  1
  x
  6.
  v o j i c h r ú k
  V i e m , v C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  l n y n á s u n e s ú n a o A add9
  3
  2
  x
  k r a j ú t e s u
  A k s E
  1
  3
  2
  k l a m e š , a k p a d n e š , p r o s í m , p a d a j l e n d o m H add11 / D
  3
  4
  1
  x
  6.
  o j i c h r ú k
 • B1:
  O N : V A add9
  3
  2
  x
  r á t i m e s a z C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  r a n e n í s n á - á H sus4
  4
  3
  1
  x
  ď
  O B A : N e b u d e m e n a d n e , a j k e ď o b č a s p H sus4
  4
  3
  1
  x
  a d n e k a ž d ý z n á s C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  O N : S A add9
  3
  2
  x
  t r á c a m e s a v n C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  á d e j i , v n á - á H sus4
  4
  3
  1
  x
  s
  O B A : A j k e ď s l n k o z á j d e , v i e m , ž e m a v ž d y n H sus4
  4
  3
  1
  x
  á j d e š v s p r á v n y č a s , ó C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  ó
 • R1:
  O N : O C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  d v i a ť m a v e t r o m s k ú s , O N A : n a o A add9
  3
  2
  x
  k r a j ú t e s u
  O N : J a s E
  1
  3
  2
  k o č í m , O N A : J a p a d n e m , O B A : N o , c h c e m p NC
  a d a ť l e n d o t v o j i c h r ú k
  O B A : V i e m , v C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.
  l n y n á s u n e s ú n a o A add9
  3
  2
  x
  k r a j ú t e s u
  A k s E
  1
  3
  2
  k l a m e š , a k p a d n e š , p r o s í m , p a d a j l e n d o m H add11 / D
  3
  4
  1
  x
  6.
  o j i c h r ú k C mi 7
  4
  3
  1
  x
  4.