Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

D

2
3
1
x
x

E mi 7

4
3
2
1

H mi 7

3
4
2
x
1
x

A

3
2
1
x

D / F

3
4
2
x
1

G add9

4
3
1
x
2
Poznámka kytaristy
Pre znenie v originálnej tónine vyberte tóninu D dur a hrajte s kapodastrom na 2. pražci (znejúca tónina je E dur)

Púšťam ťa

Karmen Pál-Baláž

 • P1:
  x D
  2
  3
  1
  x
  x
  - x - x - x x E mi 7
  4
  3
  2
  1
  - x - x - x
  x H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  - x - x - x x A
  3
  2
  1
  x
  - x - x - x
  x D
  2
  3
  1
  x
  x
  - x - x - x x E mi 7
  4
  3
  2
  1
  - x - x - x
  x H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  - x - x - x x A
  3
  2
  1
  x
  - x - x - x
 • S1:
  V D
  2
  3
  1
  x
  x
  i e š
  V r a v i e ť m n o h o k r á s n y c h s E mi 7
  4
  3
  2
  1
  l o v
  N o v o č i a c h t i i s k r a c H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  h ý b a
  K e ď r o z m ý š ľ a m e n a d s e b A
  3
  2
  1
  x
  o u
  K d e s a a s i s t a l a c h y b a D
  2
  3
  1
  x
  x
  S p o m í n a m e n a d n i k E mi 7
  4
  3
  2
  1
  r á s n e
  K e ď s m e b o l i d o k o n a l H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  í
  B o l i c e l é p l n é v A
  3
  2
  1
  x
  á š n e
  A k ú r o z u m n e z a s t a v D
  2
  3
  1
  x
  x
  í
 • S2:
  V i e m , b o l i t o l e n s E mi 7
  4
  3
  2
  1
  l o v á
  P r á z d n e , c e l k o m v y m y s l e n H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  é
  V t a k ý c h s a l o ž ľ a h k o s A
  3
  2
  1
  x
  c h o v á
  Č i p a t r i l i i n e j ž e n D
  2
  3
  1
  x
  x
  e
  P r á z d n e s l o v á , p r á z d n e g E mi 7
  4
  3
  2
  1
  e s t á
  A u ž a n i ž i a d n e č i n H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  y
  N e z a p ĺ ň a p r á z d n e m A
  3
  2
  1
  x
  i e s t a
  T a k z b a v u j e m s a n a š e j v i n NC
  y
 • R1:
  D n e s p ú š ť a m ť D
  2
  3
  1
  x
  x
  a , n o t a k s i l E mi 7
  4
  3
  2
  1
  e ť
  L e n p H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  r o s í m , n e p o z e r a j s A
  3
  2
  1
  x
  p ä ť
  T a k p ú š ť a m ť D
  2
  3
  1
  x
  x
  a , t a k l e t u ž p E mi 7
  4
  3
  2
  1
  r e č
  N á j d i t H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  ú , č o t i v e z m e r A
  3
  2
  1
  x
  e č
  J a p ú š ť a m ť D
  2
  3
  1
  x
  x
  a , u ž s i l e n t E mi 7
  4
  3
  2
  1
  y
  B e ž o H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  p r o t i v á n k u s A
  3
  2
  1
  x
  l o b o d y
  J a p ú š ť a m ť D
  2
  3
  1
  x
  x
  a a j k e ď t o b o l E mi 7
  4
  3
  2
  1
  í
  N o , m o j e s H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  r d c e m i v i a c n e d o v o l A
  3
  2
  1
  x
  í
 • M1:
  x D / F
  3
  4
  2
  x
  1
  - x - x - x G add9
  4
  3
  1
  x
  2
  x - x - x - x
  x A
  3
  2
  1
  x
  - x - x - x H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  x - x - x - x
 • S3:
  V D
  2
  3
  1
  x
  x
  i e š
  V r a v i e ť m n o h o k r á s n y c h v E mi 7
  4
  3
  2
  1
  e c í
  N o , a k é s l o v á h o j a r a n H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  y
  A n i t i c h o n e v y l A
  3
  2
  1
  x
  i e č i
  K e ď v i a c n i e s m e m i l o v a n D
  2
  3
  1
  x
  x
  í
  T ú t o b i t k u n e c h c e m v E mi 7
  4
  3
  2
  1
  y h r a ť
  A t y n e c h c e š b y ť p o r a z e n H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  ý
  P ú š ť a m ť a n o t a k s a v A
  3
  2
  1
  x
  y t r a ť
  D o n á r u č i a i n e j ž e n NC
  y
 • R1:
  D n e s p ú š ť a m ť D
  2
  3
  1
  x
  x
  a , n o t a k s i l E mi 7
  4
  3
  2
  1
  e ť
  L e n p H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  r o s í m , n e p o z e r a j s A
  3
  2
  1
  x
  p ä ť
  T a k p ú š ť a m ť D
  2
  3
  1
  x
  x
  a , t a k l e t u ž p E mi 7
  4
  3
  2
  1
  r e č
  N á j d i t H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  ú , č o t i v e z m e r A
  3
  2
  1
  x
  e č
  J a p ú š ť a m ť D
  2
  3
  1
  x
  x
  a , u ž s i l e n t E mi 7
  4
  3
  2
  1
  y
  B e ž o H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  p r o t i v á n k u s A
  3
  2
  1
  x
  l o b o d y
  J a p ú š ť a m ť D
  2
  3
  1
  x
  x
  a a j k e ď t o b o l E mi 7
  4
  3
  2
  1
  í
  N o , m o j e s H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  r d c e m i v i a c n e d o v o l A
  3
  2
  1
  x
  í
 • M2:
  x D
  2
  3
  1
  x
  x
  - x - x - x x E mi 7
  4
  3
  2
  1
  - x - x - x
  x H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  - x - x - x x A
  3
  2
  1
  x
  - x - x - x
  x D
  2
  3
  1
  x
  x
  - x - x - x x E mi 7
  4
  3
  2
  1
  - x - x - x
  x H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  - x - x - x x A
  3
  2
  1
  x
  - x -
 • R1:
  D n e s p ú š ť a m ť D
  2
  3
  1
  x
  x
  a , n o t a k s i l E mi 7
  4
  3
  2
  1
  e ť
  L e n p H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  r o s í m , n e p o z e r a j s A
  3
  2
  1
  x
  p ä ť
  T a k p ú š ť a m ť D
  2
  3
  1
  x
  x
  a , t a k l e t u ž p E mi 7
  4
  3
  2
  1
  r e č
  N á j d i t H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  ú , č o t i v e z m e r A
  3
  2
  1
  x
  e č
 • R2:
  J a p ú š ť a m ť D
  2
  3
  1
  x
  x
  a E mi 7
  4
  3
  2
  1
  x H mi 7
  3
  4
  2
  x
  1
  x
  - x - x - x x A
  3
  2
  1
  x
  - x -
  J a p ú š ť a m ť D
  2
  3
  1
  x
  x
  a E mi 7
  4
  3
  2
  1