Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

F add9

4
1
2
3
x
x

A mi 7

4
1
2
x

G sus4

4
1
x
3
Poznámka kytaristy
To play the song in the original key place capo on 6th fret and play in A minor (the original key is D♯ minor). To play in the original key tune down a half step and play in E minor (the original key is D♯ minor).

Risk

Gracie Abrams

 • P1:
  x F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  - - - x - - - x - - - x x A mi 7
  4
  1
  2
  x
  - - - x - - - x - - - x
  x G sus4
  4
  1
  x
  3
  - - - x - - - x - - - x x A mi 7
  4
  1
  2
  x
  - - - x - - G sus4
  4
  1
  x
  3
  - x - - - x
 • S1:
  F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  L o o k a t m e n o w , s a i d I w o u l d n ' t d A mi 7
  4
  1
  2
  x
  o i t , b u t I h u n t e d y o u d o w n
  K n o w y o u h a d a g G sus4
  4
  1
  x
  3
  i r l , b u t i t d i d n ' t w o r k o u t , k n o w y o u b o u g h t a h A mi 7
  4
  1
  2
  x
  o u s e , b u t y o u h a d t o m o v e o G sus4
  4
  1
  x
  3
  u t , a n d
  x F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  - x - I ' m n o t p r o u d , g u e s s I ' m j u s t s A mi 7
  4
  1
  2
  x
  c a r e d o f y o u s h o o t i n ' i t d o w n
  Y o u c a n j u s t t G sus4
  4
  1
  x
  3
  a l k a n d I ' l l s t a r e a t y o u r m o u t h , y o u c o u l d b e b A mi 7
  4
  1
  2
  x
  a d , b u t I w a n n a f i n d o G sus4
  4
  1
  x
  3
  u t , a n d
 • S2:
  x F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  - x - A n d I w a k e u p A mi 7
  4
  1
  2
  x
  i n t h e m i d d l e o f t h e n G sus4
  4
  1
  x
  3
  i g h t
  W i t h t h e l i g h t o n , A mi 7
  4
  1
  2
  x
  a n d I f G sus4
  4
  1
  x
  3
  e e l l i k e I c o u l d d i e
  x F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  - x - ' C a u s e y o u ' r e n o t h e r e , A mi 7
  4
  1
  2
  x
  a n d i t d o n ' t f e e l r G sus4
  4
  1
  x
  3
  i g h t
  ' C a u s e y o u ' r e n o t h e r e A mi 7
  4
  1
  2
  x
  G sus4
  4
  1
  x
  3
 • R1:
  G F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  o d , I ' m a c t u a l l y i n v A mi 7
  4
  1
  2
  x
  e s t e d
  H a v e n ' t e v e n m G sus4
  4
  1
  x
  3
  e t h i m , w a t c h t h i s b e t h e w A mi 7
  4
  1
  2
  x
  r o n g t h i n g , c G sus4
  4
  1
  x
  3
  l a s s i c
  G F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  o d , I ' m j u m p i n ' i n t h e d A mi 7
  4
  1
  2
  x
  e e p e n d
  I t ' s m o r e f u n t o s G sus4
  4
  1
  x
  3
  w i m i n , h e a r d t h e r i s k i s d A mi 7
  4
  1
  2
  x
  r o w n i n g , b u t I G sus4
  4
  1
  x
  3
  ' m g o n n a t a k e i t
 • M1:
  x F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  - x - x - x x A mi 7
  4
  1
  2
  x
  - x -
  I ' m g o n n a t a k e i G sus4
  4
  1
  x
  3
  t , o h - - - A mi 7
  4
  1
  2
  x
  - - - - - - o G sus4
  4
  1
  x
  3
  h
 • S3:
  F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  I s n ' t i t f u n t h i n k i n ' I ' m r A mi 7
  4
  1
  2
  x
  i g h t w h e n I ' m p r o b a b l y w r o n g
  H o l d i n g m y b G sus4
  4
  1
  x
  3
  r e a t h l i k e I m e t s o m e o n e , k n o w i n g d a m n w A mi 7
  4
  1
  2
  x
  e l l t h a t I h a v e n ' t b e e n t G sus4
  4
  1
  x
  3
  o u c h e d b y y o u
  x F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  - x - I n m y h e a d , y o u ' r e i n t h e c A mi 7
  4
  1
  2
  x
  a r , a n d y o u ' r e c o m i n ' t o m e
  A n d y o u g e t t o m y d G sus4
  4
  1
  x
  3
  o o r , a n d y o u c a n ' t e v e n s p e a k , b u t I t h i n k t h a t i t ' s s A mi 7
  4
  1
  2
  x
  w e e t , y e a h , I t h i n k t h a t y o u ' r e s G sus4
  4
  1
  x
  3
  w e e t
 • S4:
  x F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  - x - A n d I w a k e u p A mi 7
  4
  1
  2
  x
  i n t h e m i d d l e o f t h e n G sus4
  4
  1
  x
  3
  i g h t
  W i t h t h e l i g h t o n , A mi 7
  4
  1
  2
  x
  a n d y o u ' r e n G sus4
  4
  1
  x
  3
  o t h e r e
 • R1:
  G F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  o d , I ' m a c t u a l l y i n v A mi 7
  4
  1
  2
  x
  e s t e d
  H a v e n ' t e v e n m G sus4
  4
  1
  x
  3
  e t h i m , w a t c h t h i s b e t h e w A mi 7
  4
  1
  2
  x
  r o n g t h i n g , c G sus4
  4
  1
  x
  3
  l a s s i c
  G F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  o d , I ' m j u m p i n ' i n t h e d A mi 7
  4
  1
  2
  x
  e e p e n d
  I t ' s m o r e f u n t o s G sus4
  4
  1
  x
  3
  w i m i n , h e a r d t h e r i s k i s d A mi 7
  4
  1
  2
  x
  r o w n i n g , b u t I G sus4
  4
  1
  x
  3
  ' m g o n n a t a k e i t
 • B1:
  I F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  ' m g o n n a b e n d ' t i l I b r e a k a n d y A mi 7
  4
  1
  2
  x
  o u ' l l b e m y f a v o r i t e m i s t a k e
  I w G sus4
  4
  1
  x
  3
  i s h y o u c o u l d h o l d m e , h e r e s h a k i n ' , y A mi 7
  4
  1
  2
  x
  o u ' r e t h e r i s k , I G sus4
  4
  1
  x
  3
  ' m g o n n a t a k e i t
  W F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  h y a r e n ' t y o u h e r e i n m y b e d r o o m , h A mi 7
  4
  1
  2
  x
  o p e l e s s l y b o r i n g w i t h o u t y o u
  T G sus4
  4
  1
  x
  3
  o o s o o n t o t e l l y o u " I l o v e y o u " , t A mi 7
  4
  1
  2
  x
  o o s o o n t o t G sus4
  4
  1
  x
  3
  e l l y o u " I l o v e y o u "
 • M2:
  x F add9
  4
  1
  2
  3
  x
  x
  - - - x - - - x - - - x